134. večerná aukcia

25. Apríl 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

134. večerná aukcia

Aktuality

134. večerná aukcia. Katalóg v predaji. Prezentačná výstava sprístupnená!

134. večerná aukcia. Katalóg v predaji. Prezentačná výstava sprístupnená!

Katalóg 134. večernej aukcie

dáva do Vašej zberateľskej pozornosti

exkluzívny súbor

96 galerijných diel

slovenskej, českej a maďarskej proveniencie

 

 

 

 

 

 

Reprezentačný katalóg má 194 plnofarebných strán

Všetky ponúkané diela sú reprodukované,

odborne zhodnotené,

doložené cenovými precedensami verejných predajov

na dražbách SOGY i svetových aukciách

 

 

Jadrom ponuky večernej aukcie bude ako obvykle súbor prác

osobností moderny Slovenska

Diela Alexyho, Bazovského (3 diela), Benku(3), Galandu(2), Gudernu(3), Hálu, Hložníka,

Jakobyho, Jasuscha(3), Mallého,

Mednyánszkeho(4), Mudrocha(2), Ondreičku,

Reichentála(2), Rudnaya, Ruttkay-Nedeckého, Schurmanna, Skutetzkého, Sokola, Sovánku(2),

Szóbela, Šimerovej Martinčekovej ,

Weisza-Kubínčana a Zmetáka(3)

 

Mimoriadne atraktívnu súčasť katalógu tvoria práce kľúčových autorov

nášho umenia po roku 1957

 

Diela Adamčiaka,  Bartoša,  Bártfaya, Brunovského, Filka, Jankoviča, Kollera, Kompánka (2), Kraicovej,  Krivoša (2), Laluhu (3), Paštéku, Popoviča, Rampákovej a Zoričáka

 

Výberovo zostavený súbor diel renomovaných autorov

nášho súčasného umenia

 

Diela Bielika, Bindera, Csudaia, Černého, Fabiana, Freša, Havrillu,

Kréna, Ormandíka

Sadovskej, Šilleho a Terena

 

Odborne pripravená kolekcia

starého európskeho umenia

 

Diela Edwaerta Colliera, Paula Delarocheho, Edoaurda Drouota,

Alexandra Josquina, Nicolaesa Maesa,

Tiberia di Tita, Bruna Zacha a ďaľších...

 

Výber galerijných solitérov

hornouhorského maliarstva rozhrania 19. a 20. storočia

 

Diela Hermana Kerna, Eduarda Majscha

a Jakoba Marastoniho

 

Exkluzívna ponuka dvoch objektov

svetoznámeho konštruktivistu a kinetistu

 

Gyulu Kosice

(1924 - 2016)

 


Objednávky katalógu na dobierku: soga@soga.sk

Katalóg  v predaji na recepcii SOGY (30 €)

 

 

Elektronická podoba katalógu zverejnená!

Kliknite na položku AUKCIE na hornej lište stránky 

 

Písomné limity a objednávky telefonického pripojenia na aukciu

môžete odovzdať našim pracovníkom na recepcii SOGY, alebo na prostredníctvom mailu:

soga@soga.sk, abelovsky@soga.sk

(kontakty: Ján Abelovský, 0905 899293; Nina Gažovičová, 0908 666042)

 

 

134. večerná aukcia

sa koná 25. apríla 2017 (utorok), 19:00 hod.

priestory SOGY, Panská 4, Bratislava

 

Prezentačná výstava: 18. 4. - 24. 4. 2017

Denne, teda aj v sobotu a nedeľu, 10:00 - 18:00 hod.

Vstup na výstavu je voľný


Vstupenkou na aukciu je katalóg