137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Bilancia roku 2016 - aukcie SOGY vo faktoch a číslach!

Bilancia roku 2016 - aukcie SOGY vo faktoch a číslach!

 

Na šiestich živých aukciách

sme sprostredkovali predaj 646 diel za

2 832  050 EUR

(plus 15 % aukčná provízia a DPH)

čo je o viac ako 30 000 EUR

lepší výsledok než v roku 2015

 

 

 

 

 

V súčte celkových obratov živých a on-line aukcií

(a pri započítaní aukčnej provízie)

sme suverénne prekročili

3 milióny eur

čo je hranica úspechu a ziskovosti firmy

 

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny

na živých aukciách SOGY  roku 2016

(ceny sú uvádzané bez 15% aukčnej provízie a DPH)

 

130 000 € Ladislav Mednyánszky: Zurčiaci potok (128. večerná aukcia)

100 000 € Frans Snyders: Predavači zelkeniny (131. večerná aukcia)

93 000 € Dominik Skutezky: Plenér (128. večerná aukcia)

80 000 € Martin Benka: Krajina s Liptova (128. večerná aukcia)

78 000 € Mikuláš Galanda: Snenie (128. večerná aukcia)

70 000 € Pál Szinyei-Merse: Potok (129. letná aukcia)

68 000 € Jan Hála: Sediace dievča (128. večerná aukcia)

60 000 € Ladislav Mednyánszky: Západ slnka v lese (131. večerná aukcia)

55 000 € Andrej Barčík: Morena II. (131. večerná aukcia)

52 000 € Ladislav Mednyánszky: Stromy pri rieke (128. večerná aukcia)

52 000 € Martin Benka: Pod mohylou slovenského bohatiera (128. večerná aukcia)

50 000 € Andrej Barčík: Veľká sediaca postava (128. večerná aukcia)

41 000 € Jan Hála: Dievča s Važca (127. jarná aukcia)

40 000 € Jan Hála: Jeseň pod Tatrami (127. jarná aukcia)

39 000 € Jozef  T. Mousson: Na trhu v Michalovciach (127. jarná aukcia)

38 000 € Cyprián Majerník: Vo vlaku  (128. večerná aukcia)

35 000 € Ján Hála: Jar-leto-Jeseň-Zima (36 ilustrácií) (132. zimná aukcia)

32 000 € Ladislav Mednyánszky: Odmäk (127. jarná aukcia)


18 diel teda prekročilo magickú „miliónovú“ hranicu,

z toho osem sa zaradilo medzi

TOP 10 dražieb na slovenských aukciách

v uplynulom roku


Absolútna väčšina rekordných dražieb bola dosiahnutá

na dvoch večerných aukciách,

čo opätovne potvrdilo úspešnosť

tohto formátu organizácie našich VIP aukcií

 

 

V kapitolách diel osobností moderny Slovenska

a hornouhorského maliarstva konca 19. a začiatku 20. storočia

sme dosiahli tieto ďalšie najvyššie konečné ceny:

 

25 000 € Martin Benka: Moravský motív (129. letná aukcia)

25 000 € Mikuláš Galanda: Práčka (131. večerná aukcia)

23 000 € Miloš A. Bazovský: Krajina s člnkom (127. jarná aukcia)

22 400 € Ladislav Mednyánszky: Večerný les (129. letná aukcia)

22 000 € Imro Weiner-Kráľ: Matka s dieťaťom (131. večerná aukcia)

17 000 € Imro Weiner-Kráľ: Cintorín (127. jarná aukcia)

17 000 € Ladislav Mednyánszky: Tri brezy (128. večerná aukcia)

16 900 € Imro Weiner-Kráľ: U nás doma (132. zimná aukcia)

16 200 € Jan Hála: Bielenie plátna (130. jesenná aukcia)

16 000 € Ester Šimerová Martinčeková: Harlekýn (132. zimná aukcia)

16 000 € Július Jakoby. Muž so zelenými vlasmi a pes (127. jarná aukcia)

15 100 € Imro Weiner-Kráľ: Jesenný les a dievča (130. jesenná aukcia)

14 000 € Dominik Skutezky: Portrét umelcovho syna (128. večerná aukcia)

13 300 € Jozef  T. Mousson: Pri trhovom šiatri (131. večerná aukcia)

13 500 € Miloš A. Bazovský: Dvaja – Pred chalupou (131. večerná aukcia)

13 000 € Ladislav Mednyánszky: Hlava tuláka (128. večerná aukcia)

12 950 € Jozef T. Mousson Cesta na trh (129. letná aukcia)

12 900 € Martin Benka: Kone na paši (131. večerná aukcia)

12 400 € Ladislav Mednynánszky: Smutné vŕby nad jazerom (129. letná aukcia)

12 400 € Jan Hála: Marka Kováčová (128. večerná aukcia)

12 000 € Imro Weiner-Kráľ: Odchod leta (130. jesenná aukcia)

10 000 € Štefan Prohászka: Golgota (131. večerná aukcia)

 

 

Ďaľšie zaujímavé dražby sme registrovali v kapitole

nášho umenia po roku 1945

 

25 000 € Jozef Jankovič: Červené svetlo (131. večerná aukcia)

18 000 € Stano Filko: Asociácie (Priestor, energia, odvaha, plodnosť) (128. večerná aukcia)

17 600 € Milan Laluha: Kytica (129. letná aukcia)

16 800 € Jana Želibská: 2x (131. večerná aukcia)

15 000 € Milan Laluha: Motív z Moravian (131. večerná aukcia)

15 100 € Milan Laluha: Sediaci akt (131. večerná aukcia)

13 200 € Milan Laluha: Žena (131. večerná aukcia)

12 000 € Július Koller: Taška (Antiobraz) (128. večerná aukcia)

10 000 € Milan Dobeš: Optická kompozícia (131. večerná aukcia)

10 000 € Vladimír Kompánek: Zima na mojej rieke (127. jarná aukcia)

9 800 € Rudolf Krivoš: Trio (127. jarná aukcia)

9 200 € Stano Filko: Čierne na bielom – biele na bielom (131. večerná aukcia)

8 000 € Ján Zoričák: Zo série Nebeský kvet (131. večerná aukcia)

8 000 € Stano Filko: Žena – Venuša – Šeherezáda (131. večerná aukcia)

8 000 € Ivan Štepán: Tri rany za korunu (131. večerná aukcia)

7 600 € Rudolf Krivoš: Zjavenie (132. zimná aukcia)

6 500 € Rudolf Krivoš: Mama  (127. jarná aukcia)


Niekoľko rekordných dražieb sme zaznamenali

pri súčasnom slovenskom umení

 

21 000 € Dorota Sadovská: Vznikanie (diptych) (128. večerná aukcia)

16 000 € Svetozár Ilavský: Dominus Gallina (129. letná aukcia)

9 000 € Ivan Csudai: Flagmaker  (128. večerná aukcia)

4 600 € Vladimír Havrilla: Kruhový Galanda  (129. letná aukcia)


 

Pozoruhodné dražby

boli dosiahnuté v kapitolách

európskeho a svetového umenia 16. - 20. storočia

27 000 € Bruno Zach: Žena s cigaretou (131. večerná aukcia)

26 000 € Neznámy taliansky sochár: Mramorový oltár s madonou (132. zimná aukcia)

19 200 € Andy Warhol: Sitting Bull (132. zimná aukcia)

18 200 € Matt Lamb: Spomienka na detstvo (128. večerná aukcia)

16 000 € Neznámy taliansky maliar: Zvestovanie (129. letná aukcia)

15 000 € Neznámy nemecký sochár: Sv. Barbora (128. večerná aukcia)

13 300 € Hugo Ullik: Pohľad na Bratislavu (131. večerná aukcia)

10 000 € Pierre Gobert: Marie Anne de Bourbon (131. večerná aukcia)

9 800 € Béla A. Spányi: Napájanie kráv (128. večerná aukcia)

9 800 € Hubert Sattler: Pohľad na Bratislavu (127. jarná aukcia)

9 000 € Lajos Ludwig Bruck: Apoštol (131. večerná aukcia)

8 200 € Jozef Ginovský: Orol a kamzík (128. večerná aukcia)

8 800 € Neznámy stredoeurópsky sochár: Madona s dieťaťom  (129. letná aukcia)

8 000 € Antal Ligeti: Prímorská krajina (128. večerná aukcia)

7 000 € Pier Francesco Mola: Portrét rabína (130. jesenná aukcia)

6 600 € Francois Eberl: Mladá žena s korálovým náhrdelníkom (128. večerná aukcia)

6 000 € Alfréd Justitz: Zátišie s gladiolami (130. jesenná aukcia)

 

 

Podstatné oživenie sa podarilo

dosiahnuť na on-line aukciách

 

Roku 2016 sme predali

779 diel za 106 865 € (plus 15 % aukčná provízia)

čo je o tretinu viac, ako v roku 2015

 

 

Sumárne možno konštatovať,

že obchodný úspech roku 2016 zabezpečili

takmer výhradne predaje diel

zakladateľských osobností moderny Slovenska

a hornouhorského maliarstva rozhrania 19. a 20. storočia