132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. December 2016, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2016 - Jan Hála (1890-1959)

Top dražba roku 2016 - Jan Hála (1890-1959)

(36) JAN HÁLA (1890 - 1959): Sediace dievča (Pri pasení oviec vo Važci). 1934. Olej na plátne. 81 x 66 cm. Značené vľavo dole "J. Hála 34". Konečná cena: 68 000 €. 

 

PROVENIENCIA

Významná súkromná zbierka na Slovensku.

 

„Sediace dievča (Pri pasení oviec vo Važci)“

patrí do vrcholu tvorby Jana Hálu. Po roku 1931 teda retrospektívny zámer postupne odvedie Hálovu maľbu od foklorizmu aj od rôznych polôh relatívne svojbytného skusovania rôznych polôh artistnej, rukopisnej štylistiky. Národopisný zreteľ i jeho nadosobný, postimpresívny štýlový výklad strácajú prvoradý význam. Kroj zaznamenávaný v jemných podrobnostiach stáva sa výtvarným prostriedkom vnútornej charakteristiky, bytostným znamením človeka. Na ceste od prostej krojovej štúdie k náročnejšiemu alegorickému tvaru zohral, zdá sa, rozhodujúcu úlohu objav témy, ktorá sa stane pre maliara erbovou – portrétu važeckej mladuchy. Prvýkrát maľuje Hála Važeckú mladuchu v roku 1928. V nasledujúcom desaťročí sa opakovane vracia k téme, mení len podružné detaily. Precizovanú podobu dosiahne sujet napokon vo Važeckej mladuche s jablkom (1944). Svadobný motív je prenesený do roviny oslavy ženy – madony (alebo biblickej Evy), zrodenej z predstáv o lyrickej, nežnej a čistej duši slovenského ľudu. Je to skôr metafora než skutočnosť, viac sen, túžba ako realita. Práve preto je tento obraz i ďalšie podobné diela taký príznačný pre Hálovu neskoršiu tvorbu rokov 1931 – 1948. Opisovaný ideologizujúci (a idealizujúci) prístup uplatňuje Hála aj v ďalších námetovo príbuzných dielach (Dievča v obruse, 1937; Na slniečku. 1937;  Starý Gruľka. 1937; Mariška Švihrová, 1938; Ženy s Važca. 1941;  Zuzka, 1943; Žena v kacabajke, 1943; Baryšňa, 1943; Stará Kyciačka. 1943;  S riečicou. 1943; Vo sviatok, 1944;  Dievčatko v kvetoch. 1946; Marka Bocková. 1946;  Matka, 1946 a  viaceré ďalšie).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.