132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. December 2016, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2016 - M. Benka (1888-1971)

Top dražba roku 2016 - M. Benka (1888-1971)

(22) MARTIN BENKA (1888 - 1971): Pod mohylou slovenského bohatiera (Štúdia z Brezovej). 1932. Olej na plátne. 67 x 47 cm. Značené vpravo dole "M. Benka". Konečná cena: 52 000 €.

 

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. Na zadnej strane autorský štítok s popisom diela. Obraz pochádza pôvodne z pozostalosti prof. Štefana Osuského, priateľa Martina Benku, rodáka z Brezovej pod Bradlom (1888 – 1975), evanjelického kňaza, biskupa, pedagóga, teológa, filozofa, historika, sociológa a náboženského publicistu.


„Pod mohylou slovenského bohatiera“

je galerijné dielo Martina Benku z obdobia „syntézy“ záveru dvadsiatych a začiatku tridsiatych rokov. Benkova maľba v rokoch 1921--1927 mnohé z jeho zámerov len kompromisne naznačila. K ich plnohodnotnému dopovedaniu došlo až v syntéze prvej polovice tridsiatych rokov. Vo väčšine obrazov tej doby viac, ba rozhodujúcim spôsobom zdôraznil úlohu figúry: "... ich spoločnou črtou je motív jednej alebo viacerých postáv vynárajúcich sa z neviditeľnej priehlbne smerom dopredu, k divákovi... Touto skladbou figurálneho výjavu dosiahol organickú zrastenosť ľudskej postavy s terénom, ktorého prudké zvlnenie zapríčiňuje kontrast "vystupujúcich" a "ponárajúcich sa" figúr v pomerne plytkom priestore..." Maliarsky tvar sa stáva celkom neosobný, zbavený predchádzajúcej záľuby v arytmických, samoúčelných odbočkách. Všetko sa sústreďuje na jednoznačnosť obrazového celku. Takto dosiahnutú obrazovú suverenitu novej maliarskej reči však Benka nakoniec v profilujúcich prácach obodobia syntézy využil v duchu starých, už poznaných symbolických ctižadostí. Stala sa mu prostriedkom priam nadľudskej monumentalizácie krojovanej figúry, jej kompozičnej adorácie v celkom ideálnom, nadčasovom svete akéhosi mýtického slovenského Parnasu (Na zákrute, 1931; Trávnice, 1931; S batohmi (Dve ženy s batohmi), 1931; Drevorubači pod Salatínom, 1931; Cestou na salaš, 1933; Matkina pieseň, 1933; Zo žatvy (Lôm), 1934; Dve ženy, 1933--1934; Na pole, 1934; Horské ženy liptovské, 1936; Zo žatvy (Sliače), 1937; Krajina z Terchovej, 1937). V tejto súvislosti si treba zvlášť ujasniť, z akých mimovýtvarných zdrojov vlastne Benka čerpal konkrétne obrazové prvky svojej slovenskej utópie: "Ak sa dívame na Benkovo maliarske dielo, zisťujeme, že preň bola rozhodujúcejším inšpiračným prameňom slovesná a hudobná podoba ľudovej obraznosti než, povedzme, u Ľuda Fullu, ktorý už vychádzal v podstatne väčšej miere z výtvarnej podoby ľudovej obraznosti... S istou dávkou zjednodušenia možno povedať, že z Benkovho spojiva s ľudovou tradíciou, najmä prostredníctvom folkloristických prejavov, nepriamo vyplýva metaforickosť a alegorickosť jeho výtvarného prejavu. Obsahy a formy umeleckej tvorivosti ľudu nespodobuje, ale prehodnocuje a typizuje do krajinársko-figurálnych obrazov, ktoré majú zmysel ako reálne symboly a alegórie vybraných myšlienok a pojmov..." (Marian Váross).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.