132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. December 2016, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2016 - Mikuláš Galanda (1895-1938)

Top dražba roku 2016 - Mikuláš Galanda (1895-1938)

(40) MIKULÁŠ GALANDA (1895 - 1938): Snenie. Okolo 1930-32. Olej na plátne. 48 x 33 cm. Značené vpravo dole "G." Konečná cena: 78 000 €.

 

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. Podľa nálepky na zadnej strane obrazu bolo dielo súčasťou súbornej výstavy Mikuláša Galandu v Slovenskej národnej galérii roku 1963. Dielo pochádza z pozostalosti prof. Juraja Haluzického (28. 8. 1911 Uherský Brod – 11. 10. 1991 Bratislava). Významnú kapitolu v Haluzického umeleckej činnosti tvorí jeho 25-ročné pôsobenie v Speváckom zbore slovenských učiteľov. Do zboru prišiel v roku 1952 ako žiak Jána Strelca a v rokoch 1954 – 1977 bol jeho dirigentom.

 

 

„SNENIE“

je vrcholné dielo Mikuláša Galandu. Jeho tvorivá cesta v extrahovanej podobe vlastne kopíruje váhavú, spletitú cestu slovenského medzivojnového maliarstva k moderne: od úpravy secesie, Muncha a sociálneho umenia (1924--1926), neokubizmus a Picassov klasicizmus (1926--1929), surrealistickú epizódu (1930), lyrický variant neokubizmu, variácie na predvojnový analytický kubizmus a kubizujúcu syntézu (1930--1932), obdobie sentimentálnej sociálnej citovosti (1930--1936) až po záverečné vzopätie národného v znakovosti ľudových motívov v duchu Picassovho neskorého kubizmu (1936--1938). Popritom však, podľa Karola Vaculíka, jeho maliarstvo nikdy nestratilo rozhodujúcu podmienenosť tradičnými vzormi domácej národnej moderny. Všetky Galandove výpožičky z Picassa, Légera, Grisa a ďalších (a to je skutočne nepochybné) boli totiž upriamené na štýlovo retardujúce epizódy tvorby týchto velikánov západoeurópskej moderny: Picassových klasicizujúcich figurálnych kompozícií a najmä aktov zo začiatku dvadsiatych rokov, Légerových civilistických neokubistických diel z toho istého obdobia, Grisových klasicistických kresieb z roku 1922. Zmysel Galandovho programového zúženia výpožičiek z európskej moderny bol podľa Vaculíka jednoznačný: "... inšpiračným zdrojom bolo Galandovi... celoeurópske hnutie k predmetu a námetu". A čo je pre Vaculíka ešte podstatnejšie: aj pre Galandu, rovnako ako sme to my vypozorovali u Fullu, či Bazovského, hľadanie tohto predmetu a námetu nakoniec vyústilo do nachádzania "slovenského". Týmto je vraj podmienený celý vývinový oblúk Galandových predčasne ukončených, náhlou smrťou prerušených, modernistických pokusov. Asi tak, ako to v jednej provokujúcej otázke formuloval sám maliar : "... porovnajte ešte hmatateľnejšie líniu moju s líniou ľudového ornamentu. Nezdá sa vám, že moja línia je bližšia tejto než línii picassovskej?... ".

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.