132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. December 2016, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2016 - Frans Snyders (1579 - 1657)

Top dražba roku 2016 - Frans Snyders (1579 - 1657)

(23) Frans Snyders (1579-1657) – pripisované: Predavači zeleniny. Po 1650 (?). Olej na plátne. 163 x 231 cm. Neznačené. Konečná cena: 100 000 €.

 

Proveniencia

Súkromná zbierka na Slovensku.

„Predavači zeleniny“

sú typickým príkladom nizozemskej maľby 17. storočia. Nebývalý hospodársky rozmach ako na severe tak aj na juhu krajiny mal za následok upevnenie pozície obchodu, ktorý bol hlavným zdrojom príjmu vzmáhajúceho sa meštianstva. Aj napriek vojnovým konfliktom a náboženskej neznášanlivosti sa na juhu Nizozemska stretávame s významnou produkciou luxusného tovaru a obrazov (Ludiková, 2016). Týkalo sa to predovšetkým Antverp, pre umenie ktorých sa stávajú typický velikáni Rubens, van Dyck či Jordaens. Popri nich je objednávkami zahŕňaný aj Frans Snyders, ktorý sa v nových pomeroch s potrebou reprezentácie veľmi dobre etabluje ako bravúrny maliar. Snyders špecializovaný hlavne na ovocie a zeleninu opustí svoj záujem kvôli potrebám trhu, ktorý sa stále viac otváral širším vrstvám. Snyders však stále ostáva maliarom pre bohatšie vrstvy, veď napokon jeho opulentné diela plné farieb, bohatých tvarov či trofejí z veľkopanských poľovačiek potrebovali pomerne veľa miesta, ktoré poskytovali skôr paláce ako mestské domy. Tradíciu trhovníckych obrazov či len púhych kombinácií postáv a zátiší (spočiatku aj s biblickým obsahom či mravoučným podtónom) započal Pieter Aertsen v 16. storočí a úspešne ju rozvíjali hlavne Joachim Beuckelaer či Lucas van Valkenborch pracujúci s Georgom Flegelom. Diela tohto charakteru z predchádzajúceho storočia sú však v porovnaní so Snydersovými plné vecí, mnohokrát bez priehľadu do krajiny či bez vyznenia zadných plánov. Predkladané dielo veľmi dobre odráža Snydersovo snaženie o zachytenie prekypujúcej zeleniny, postáv (v tomto prípade súvisiace so zeleninovým zátiším, ide o predavačov, na čo odkazujú misky váh na stole) a mestského pozadia. I keď v detailoch možno vidieť odchýlky v spôsobe spracovania, princíp zachytenia mesta ako miesta kde sa obchod odohráva je evidentný. Obrovský dopyt na poli obchodu s umením a snaha uspokojiť ho, spôsobili, že nizozemská maľba je dnes mimoriadne hojne zastúpená vo verejných i súkromných zbierkach. Narodil sa v Antverpách v roku 1579 a tam aj zomrel v roku 1657. Patril medzi najväčších nizozemských maliarov zátiší, špecializujúci sa na lovecké scény a scény zápasov zvierat. Výrazne ho ovplyvnil jeho učiteľ Pieter Brueghel ml., neskôr sa vzdelával u Hendrika van Balena. Začiatkom 17. storočia navštívil Itáliu a v roku 1611 sa zosobáši s Margarethou Vos, sestrou slávnych maliarov Cornelisa a Paula. Zamestnával početnú dieľňu a sám sa tiež podieľal na tvorbe významných autorov, akými boli Rubens, van Dyck či Jordaens. Snydersovo dielo patrí k tomu najlepšiemu, čo vzniklo v tzv. zlatom veku nizozemskej maľby a je zastúpené v niekoľkých významných svetových galériách.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.