135. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. Jún 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

135. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 134. večernej aukcie - Jan Hála (1890 - 1959)

Top dražba 134. večernej aukcie - Jan Hála (1890 - 1959)

(30) JAN HÁLA (1890 - 1959): Na važeckom salaši. 1927. Olej na plátne. 61 x 96 cm. Značené vpravo dole " J. Hála 27". Konečná cena: 74 000 EUR.

 

PROVENIENCIA

Významná súkromná zbierka na Slovensku.

 

„Na važeckom salaši“

je zberateľsky vzácne diela Jana Hálu zo záveru prvého obdobia pobytu vo Važci (od 1923). Na rozdiel od neskorších diel po roku 1931, sa Hálove diela z prvých važeckých rokov  na verejnom trhu s umením nazjavujú. V týchto prácach postupne preberá určujúcu úlohu pôsobenie veľkej, farebne nelomenej plochy spolu,  s redukciou palety na teplé tóny. Olejomaľba Trepačky ľanu (1925) je prvou výraznejšou prácou takéhoto dekoratívneho charakteru. Je namaľovaná pokojným splývavým rukopisom. Prevažujú valéry červenej. Celok komponovaný v zlatom reze akcentuje symetrickosť, pokojnú, harmonickú obrazovú náladu. Stredobodom obrazovej plochy je motív dvoch žien, vytrepávajúcich ľanové steblá. Dôležité je práve to, že ide o dvojicu figúr, zoradených za sebou v identickej pozícii. Do výrazovej reči obrazu tak popri dekorativizme farebnosti vstupuje akcent rytmizácie „znaku pohybu“. To je postup, ktorý o čosi neskôr Hála využije na radikálnu premenu statického výrazu dovtedajších riešení. Predbežne však vychutnáva práve túto stránku, precizuje dekoratívne pôsobenie všetkými dostupnými výrazovými prostriedkami. Originálne je aj využitie ikonografických ponúk sujetu (určujúci motivický akcent na naskladané polienka v pravej časti obrazu).  Trepačky ľanu teda predpovedajú vývin smerom k pohybu, dynamike. Kým napríklad ešte v Dreveniciach (1929) zotrváva na zdôrazňovaní ornamentálnych predností važtianskej architektúry alebo v Priadkach (1929) nadsadzuje koloristický účin arabesky kroja, neskôr sa Hálovo úsilie presúva od dekorativity v jej statickosti k jej „rozihraniu“, orchestrácii jej rytmizačných možností. Záver dvadsiatych rokov bol azda najšťastnejším obdobím Hálových umeleckých aktivít. Zjavujú sa prvé pochvalné recenzie v tlači, sporadicky, ale predsa prichádzajú záujemcovia o kúpu obrazov. Jeho finančná situácia sa o čosi zlepšila; paradoxne však najmä zásluhou „vedľajšej“, literárnej činnosti (množstvo ilustrovaných článkov a fejtónov s važeckou tematikou  v Lidových novinách, Eláne, Slovenských pohľadoch, Jase, Světozore, Saloone a ďalších periodikách).