138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

05. December 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2017 -  Július Koller (1939 - 2007).  Najvyššia dosiahnutá konečná cena nášho umenia po roku 1945!

Top dražba roku 2017 - Július Koller (1939 - 2007). Najvyššia dosiahnutá konečná cena nášho umenia po roku 1945!

(79) JÚLIUS KOLLER (1939 - 2007): Invázia (Antiobraz). 1973: Latex na textile. 75 x 135 cm. Neznačené. Konečná cena: 31 000 EUR.

 

PROVENIENCIA

Zbierka SOGA v Bratislave. Na podráme popis diela autorovou rukou. Publikované a reprodukované in.: Július Koller. Zbierka SOGA a jej príbeh. Bratislava 2016; Kol. autorov: Július Koller. One Man Anti Show. Múzeum moderného umenia Viedeň. 25. 11. 2016 - 17. 4. 2017


„Invázia (Antiobraz)“
je typickou prácou Júliusa Kollera zo začiatku sedemdesiatych  rokov. Podľa Aurela Hrabušického, rešpektovaného znalca umelcovho diela: “… v rannej Kollerovej tvorbe sa krížia podnety neo-dadaizmu, pop-artu, vizuálnej poézie i skupinových tendencií - nového realizmu a Fluxu. Vzhľadom na budúcnosť je najdôležitejší totálny duch dadaizmu, duch osvojovania, keď celý svet je k dispozícii a k tomu, aby bol premenený na umelecké dielo, ako hovorí Ben Vautier… chudobné, nízkonákladové materiály a úsporné prostriedky, ktoré Koller používa, zvláštnym spôsobom zodpovedajú skutočnej úrovni kultúrneho prostredia, v ktorom sa pohybuje… autor sa vyhne úskaliam dekoratívnosti vďaka tomu, že jeho ornamentálno-symbolické obrazce sú zároveň systematickým vizuálnym komentárom a interpretáciou spoločenského diania navôkol… inokedy sa otáznik “položí” a stáva sa oscilačnou krivkou, znázorňujúcou jednu periódu kmitavého pohybu. Je to vlastne základ vlnenia - no Kollerova “'nová vlna” je znakom pohybu, ktorého dráha sleduje vzostupný a potom zostupný oblúk, so zakončením na tej istej osi, z ktorej vyšla. Tak sa oscilačná krivka stáva “'nivelizačnou” krivkou, pripomínajúcou dávnejší Kollerov problém – nivelizáciu… odvolávajúc sa na myšlienky Gianniho Vattima o “'slabom” či “'zaostalom myslení”, ktoré predstavuje istú hrádzu pred nárokmi “silného” myslenia na univerzálne platné a v konečnom dôsledku metafyzické princípy, nárokmi, ktoré napokon vedú k totalitným praktikám, projektuje Koller svoje sieťové diela ako obraz rozptýlenia stredobodu, hlavnej myšlienky (napr. utópie avantgárd) do množstva bodov a krížení siete, v ktorých je táto hlavná myšlienka zoslabená… A napokon podľa zhrňujúcej charakteristiky, uvádzajúcej retrospektívu umelcovho života a tvorby v Slovenskej národnej galérii: “… dielo Júliusa Kollera je svojou intenzitou, posadnutosťou a svojráznosťou jedným z najbizarnejších a najkonzistentnejších fenoménov európskeho umenia po roku 1960. Július Koller však nie je len priekopníkom neoavantgardy a postavantgardy. Jeho dielo je už dlhšie obdobie kritickou inšpiráciou pre umelcov aj intelektuálov. Kollerove koncepcie anti-happeningu, anti-obrazu, Univerzálno-kultúrnych Futurologických Operácií (U.F.O.), jeho aktivity, predmety, texty a obrovský referenčný archív sú v poslednom čase predmetom narastajúceho záujmu širšej umeleckej verejnosti. Jeho diela si našli cestu do najdôležitejších európskych aj zámorských zbierok a múzeí….”.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.