138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

05. December 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2017 - Stano Filko (1937 - 2015). Najvyššia dosiahnutá konečná cena za dielo súčasného umenia!

Top dražba roku 2017 - Stano Filko (1937 - 2015). Najvyššia dosiahnutá konečná cena za dielo súčasného umenia!

(80) STANO FILKO (1937 - 2015): Zbojníci. 1958. Olej na plátne. 76 x 50 cm. Značené na zadnej strane "Filko 1958". Konečná cena: 11 500 EUR.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku.

 

„ZBOJNÍCI“


sú zberateľsky zaujímavým raným maliarskym dielom Stana Filka zo záveru 50. rokov. Podľa Kataríny Bajcurovej je tento umelec „... azda najvšestrannejším a najradikálnejším tvorcom slovenskej výtvarnej scény, označovaný aj za „avantgardistu z povolania“. Počas temer piatich desaťročí tvorby zasiahol prakticky do všetkých dôležitých vývojových tendencií v súčasnom výtvarnom umení, využíval vari všetky klasické i novo vznikajúce vizuálne médiá: umenie objektu, environmentu, happeningu a akcie, nového maliarstva i multimediálnej inštalácie. Jeho tvorba spája niekoľko filozoficky zdôvodnených a zo seba vyplývajúcich polôh, vychádzajúcich z rudimentárneho konceptuálneho myslenia, opretého o silne rozvinutú individuálnu mytológiu. Filko rozčlenil svoju tvorbu podľa triádového systému synchrónnej povahy. Celoživotné tvorivé zacielenie – „ego“ – projektoval a definoval v systéme (do dnešných dní neustále zdokonaľovanom do podoby akejsi fiktívnej „mimo“ historickej skrumáže), v ktorom základ tvorilo prepojenie troch zložiek, súbežných tvorivých dráh: dráhy empirickej (biologickej) symbolizovanou červenou farbou (3. dimenzia), dráhy kozmologickej symbolizovanou modrou farbou (4. dimenzia) a dráhy transcendentna či ontológie symbolizovanou bielou farbou (5. dimenzia).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.