137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 134. večernej aukcie - Viktor Frešo (1974). Autorský rekord!

Top dražba 134. večernej aukcie - Viktor Frešo (1974). Autorský rekord!

(94) VIKTOR FREŠO (1974): Viki. 2017. Kombinácia techník, neón. 1/6 (oranžová séria), 175 x 50 x 45 cm. Značené "Frešo 2017". Konečná cena: 6 800 EUR

 

PROVENIENCIA

Z ateliéru umelca.

 

„VIKI

je príznačným dielom Viktora Freša. Podstatným prvkom jeho tvorby je zdanlivý kontrapunkt dôrazu na obrovské, grandiózne Ego spojene s Gestom v kombinácii s odzbrojujúcou sebaironickou pokorou. Preto mu vyhovuje forma stručného sloganu. Či už intervenuje do verejného priestoru, alebo vystavuje v galériách, dbá na to, aby z prevedenia bola poznať okamžitá tvorivá akcia - GESTO. Schopnosť odhaliť svoje temné stránky duše či poklesky, a predhodiť ich svetu bez ohľadu na následky, posúvajú autorove koncepty do širších možností vnímania dôvodov jeho práce. Zaujímajú ho totiž priame, účinné, vizuálne nástroje. Preferuje krátky interval medzi akciou a reakciou a podmienky rýchleho rozpoznania vzťahov medzi vyjadrujúcim "ja" a označením "on". Vo svojich dielach je často kritický, neraz agresívne vyjadruje pohŕdanie samotnou výtvarnou scénou a jej procesmi. Jeho komentáre si však uchovávajú podtón ľahkosti, humoru a hry. Pre Freša je rovnako charakteristický presah do mediálneho sveta, kde bez rešpektu verejne prezentuje svoje radikálne a často pohŕdavé názory na spoločnosť a umeleckú scénu. Touto cestou podnecuje diskusiu o tom, čo je a čo nie je akceptovateľné ako súčastné umenie resp. či je to len egocentrický afekt umelca. V každom prípade – patrí dnes medzi najvýraznejšie postavy súčasného umenia v regióne bývalého Československa. Jeho práce a celkový prístup k umeniu silne reflektujú spoločenskú a kultúrnu situáciu. Vytvára rafinovane koncepty a projekty, ktoré prezentuje ako zdanlivo jednoduché, uzatvorené umelecké diela ”piece of art“.