135. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. Jún 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

135. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 135. letnej aukcie - Miloš Alexander Bazovský (1899 - 1968)

Top dražba 135. letnej aukcie - Miloš Alexander Bazovský (1899 - 1968)

(102) MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968): Na salaši. Okolo 1940. Olej na preglejke. 26, 5 x 21, 5 cm. Značené vpravo dole "MAB". Konečná cena: 14 000 €

 

„NA SALAŠI“  je galerijným dielom Miloša A. Bazovského zo štyridsiatych rokov. Predovšetkým - dokladá premenu  poňatia „žánrovosti“ v neskoršej tvorbe. Na počiatku bola cesta do Dalmácie (1937), z ktorej sa vráti s prečistenou koncepciou svietivého kolorizmu teplých žltých, oranžových, červených a hnedých tónov. Nová Bazovského paleta zvestovala i celkom nové umelecké zámery. Farba prestala byť výrazom okamžitého stavu vnútorného života maliara, nadobudla všeobecnejšiu symbolickú funkciu, poukazovala mimo individuálnych významov na najvšeobecnejšie podobenstvá večne sa obnovujúceho kolobehu života (Oranžový kôň, 1937; Zlatý deň, 1939). Okrem narastania úlohy symbolickosti tomu nasvedčuje i znovuprítomný prísne konštruktívny poriadok obrazovej kompozície. Skrátka -- Bazovský sa pokúsil o dopovedanie "obsahového" posolstva maľby rokov 1929--1933, ktoré zostalo len naznačené. Vaculík zásadnú tendenciu Bazovského nového poňatia žánru charakterizuje ako "byzantinizujúci akcent", označuje ho za "manifestačnú renesanciu byzantského folklorizmu".   Čo sa teda vlastne s Bazovského žánrom udialo? Ak predtým skladal zlomky žánrovej reality do svojprávneho obrazového celku v protikladných, často vyslovene špekulatívnych disharmóniách, aby tak zosúčasnil nečasovosť mýtu, teraz sa rovnako špekulatívnym postupom pokúsil o čosi opačné. Plošnosť a hieratickosť kompozičnej osnovy pospájaných dejových pásov, statickosť postojov a giest obrazových figúr, súzvuk i disinancie brilantných tónov teplých a studených farieb -- to všetko sa stalo maliarskou metaforou večnosti, nadčasovosti, harmonickosti obrazom stvoreného slovenského sveta. Bazovský -- v tomto neodlišne od Benku -- teraz už nemaľoval skutočného sedliaka, ani "pot jeho práce", či "smútky jeho osudov", ale akési moderné ikony Slovenska.