136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

136. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 136. jesennej aukcie - Alojz Klimo (1922 - 2000)

Top dielo 136. jesennej aukcie - Alojz Klimo (1922 - 2000)

(241) ALOJZ KLIMO (1922 - 2000):  Strechy. Okolo 1985. Tempera na sololite. 63 x 45 cm. Značené na zadnej strane. Odporúčaná cena: 900,00 EUR; Vyvolávacia cena:  800,00 EUR

 

Narodil sa 8. 3. 1922 v Piešťanoch, zomrel 15. 10. 2000 v Bratislave. 1941-45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurmann, prof. G. Mallý). 1945–48 na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch, prof. A. Pelc). 1987 mu bola udelená Hlavná cena na IX. Bienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Československo na EXPO 70 v Osake. Práce Alojza Klimu sú v zbierkach 15 štátnych galérií v Čechách a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.