136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

136. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 136. jesennej aukcie - L. Mednyánszky (1852 - 1919)

Top dielo 136. jesennej aukcie - L. Mednyánszky (1852 - 1919)

(54) LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919): Portrét mladého muža. 1885-95. Olej na plátne. 38 x 30 cm. Značené vpravo dole "Mednyánszky". K dielu je priložený znalecký posudok Dr. Kataríny Beňovej, kurátorky SNG. Odporúčaná cena: 9 000,00 €; Vyvolávacia cena: 7 000,00 €

 

„Portrét mladého muža“

pochádza zo zrelej figurálnej (portrétnej) tvorby Ladislava Mednyánszkeho. Predovšetkým v maďarskej literatúre bolo už mnohonásobne popísané, ako sa z “dekadentnej”, secesnej moderny konca storočia napájal mysticizmus neskorého vrcholu umenia Ladislava Mednyánszkeho. V pozadí tohto makabristického obdobia umelcovej tvorby boli i traumatizujúce osobné okolnosti -- najmä ťažké ochorenie a potom smrť otca roku 1895. Duševná rozorvanosť, sebaspytovanie na existenciálne, posledné veci človeka, priam chorobné zaujatie obrazmi umierania, motívy prírodných katastrof a nešťastí, ale aj fantasmagorické vízie ťaživých snových výjavov celkom prevládli v sujetoch maliarovej neskorej tvorby. Predchádzajúci, istým sociografickým záujmom korigovaný pohľad na život dedinského a mestského proletariátu -- cigánov, tulákov, pastierov a sedliakov vystriedali podstatnejšie metafyzické ambície. Naturalizmus obrazov typických spoločenských outsiderov čoraz viac prekrýval zovšeobecňujúci akcent, poukazujúci viac na existenciálny, než spoločenský údel človeka, na zložitosti jeho tajomného vnútorného života. V istom zmysle sa maliar týmto spôsobom vciťoval do dvojznačného osudu vydedencov spoločnosti, ktorí napriek tomu (či práve preto), že boli opustení všetkými a zbavení všetkého, zostali duchovne slobodnými, od triviálnych vecí života nezávislými individualitami: "… dnes cítim po prvý raz, že uprostred života, pohybu aktivity môžem zostať sám a že mi nebude problémom privyknúť si na samotu. Jasne cítim, ako a do akej miery súvisím zo všetkým a že musím vyhýbať všetkému, čo mi je cudzie a čo ma vyrušuje. Všade a predsa nikde, nenávidiaci cudzotu, a predsa všade bez vlasti…".

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.