136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

136. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 136. jesennej aukcie - Vincent Hložník (1919 - 1997)

Top dielo 136. jesennej aukcie - Vincent Hložník (1919 - 1997)

(106) VINCENT HLOŽNÍK (1919 - 1997): Verklikár. 1942. Tempera, gvaš na kartóne. 55 x 31 cm. Značené vľavo dole "V.Hložník 1942". Odporúčaná cena: 1 800,00 EUR; Vyvolávacia cena:  1 400,00 EUR

 

„Verklikár“

je dielom ranej tvorby Vincenta Hložníka. Hložníkove gvaše, tempery a oleje z rokov 1939--1942 sú do istej miery uzavretou, prekvapujúco zrelou periódou jeho úvodných výtvarných hľadaní. Na ich počiatku bol bezpochyby príklad Majerníka a jeho Daumiérom inšpirované vízie. Motív Dona Quijota nebol v tvorbe Majerníka a Hložníka náhodne zvolený. Je totiž rovnako výplodom pozorovania skutočnosti i jej obmeny vo fantázii; je sanchopanzovským poznaním sveta takého, aký je, i donquijotovským "vnútorným videním", chaotickou víziou sveta takýho, aký by mohol byť. Spor fixie a reality, "sna a skutočnosti" bol pre Majerníka i Hložníka odpoveďou na jednu z programových požiadaviek nadrealizmu, nachádzajúceho v podvojnosti skutočného a tušeného priestor pre metaforickú výpoveď o svete. Zároveň však treba registrovať, že maliarske spracovanie východiskového námetu "blúdiaci človek v anonymnom priestore" bolo u Hložníka základne odlišné od Majerníkovho poňatia. Zistili sme už, že Majerník zostával úplne v rovine inotaja: usiluje o úplné ziluzívnenie apriornej predstavy. Hložník už nechce vytvárať analógiu reality. Ak by sme to mali charakterizovať literárnym termínom, jeho rané gvaše a tempery už nie sú metaforou, ale metonýmiou, novou obrazovou realitou, ktorá môže byť k javovému svetu už len pripodobnená ako následok k príčine. A preto už prestávajú byť dôležité námety jeho obrazov. Je jedno, či ide o utečencov z domova, transporty a popravy, alebo o scény Ukrižovania a Golgoty -- postavy a priestor strácajú legitímnosť, sú rozbíjané, pohlcované akýmsi vnútorným transcendentným vírom. Čo je však vôbec najdôležitejšie: všetky tieto disonantné významy sú sprostredkované dynamickou štruktúrou výrazových prostriedkov -- protirečením elgrecovskej disharmónie zelených a modrých tónov, ale predovšetkým vzopätou výrazovosťou štetcového rukopisu, rozbíjajúceho tvary, figúry na "formové črepy" (Vyhnaní vojnou, 1939; Bez domova, 1939; Bez nádeje, 1940--1941; Bez nádejí, 1940--1941; Dvaja, 1940--1941; Ukrižovaný, 1941; Utečenci, 1941; Kristus, 1940; Púť, 1941; Napoleonov pochod, 1942; Rodina, 1942; Salva, 1942; Mŕtvy, 1942).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.