137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - Andy Warhol (1928 - 1987)

Top dražba 137. večernej aukcie - Andy Warhol (1928 - 1987)

(69) ANDY WARHOL (1928 - 1987): Dvojportrét Mildred Scheel. 1980. Farebná sieťotlač na papieri Arches 88 s diamantovým prachom. Edícia AP 30/50. 77 x 108 cm. Značené vpravo dole "AP 30/50 Andy Warhol". Konečná cena: 28 000 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. K dielu je priložené Odborné stanovisko Spoločnosti Andy Warhola v Medzilaborciach podpísané dr. Michalom Byckom. Na zadnej strane v ľavom rohu hore „Coprygith Andy Warhol 1980“. Mildred Anna Maria Therese Scheel (1932 – 1985), bola manželkou prezidenta Spolkovej republiky Nemecko, Waltera Scheela. Bola známa predovšetkým svojou charitatívnou činnosťou: roku 1974 založila nemeckú Nadáciu boja proti rakovine.

„Dvojportrét Mildred Scheel“

patrí podľa Michala Bycka: „... svojou farebnou i lineárnou kompozíciou po formálnej a obsahovej stránke medzi umelecky hodnotnejšie diela Andyho Warhola. Z dôvodu, že pri nanášaní diamantového prachu na mokrú farebnú linku dochádza k posunu farebnej linky prachu, každý portrét svojou lineárnou kresbou (aj v prípade tohto diela) je unikátny. Ide o zobrazenie dvojitého portrétu Mildred Scheel na podklade geometricky rozložených plôch vo farebnej kompozícii odtieňov žltej, fialovo-modrej, ružovo-fialovej, kobaltu svetlého. Lineárna kresba je štrukturálne vytvorená diamantovým prachom na podklade linky vo farbách od rumelky červenej až do sivomodrej. Na ľavom portréte pri pravom temene hlavy je stopa v tvare polokužeľa 1,2 x 1,5 cm (zrejme ide o technickú záležitosť, posun alebo rozliatie farby autorom). Dielo je v ideálnej kondícii...“.