137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - J. Jakoby (1903 - 1985)

Top dražba 137. večernej aukcie - J. Jakoby (1903 - 1985)

(56) JÚLIUS JAKOBY (1903 - 1985):Autoportrét s modelkou. Okolo 1965 – 67. Olej na plátne, dublované na sololite. 42 x 37 cm. Značené vľavo dole "Jakoby Gy". Konečná cena: 37 000 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku.

„Autoportrét s modelkou“

je galerijným dielom novofiguratívnej tvorby Júliusa Jakobyho. Myšlienkový a umelecký zenit zlostnej, útočnej kritiky človeka zaznamenávame už v niekoľkých vynikajúcich kompozíciách z konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov – Košické slečny (1967, SNG), Žena (1969, SNG), Generácie (1969, SNG), Obraz (1970, SNG), Dievča s kvetom (1971, GMAB Trenčín). Pôvodné Jakobyho smutno smiešne postavičky pitoreskných komédií života sa tu menia na tragické figúry, postihnuté akousi elefantáziou končatín, s predimenzovanými hlavami, s vydesenými alebo neprítomnými pohľadmi a gestami. Zdajú sa rovnako nemohúce, ako skryto nebezpečné. Zámer zľahka ironizujúceho karikovania vlastných blížnych sa v týchto dielach mení do podoby ikonických symbolov (niekedy aj s politickým či sakrálnym podtextom). Popierajú sa tu všetky sentimentálne klišé, meštiacke predstavy o takzvaných pozitívnych humanistických ideáloch, ktoré považujú – napriek všetkým dôkazom svedčiacim o opaku – človeka za korunu tvorstva. Maliarova irónia zostupuje v týchto dielach na bod mrazu: poukazuje na animálnosť človeka vo fyzických predpokladoch figúr, v ich nemotivovanej agresivite, s akou sa derú do prvého plánu obrazu. To už zďaleka nie je Jakobyho východiskové, rozhrešenie núkajúce predvádzanie osudovosti života, ale jeho zlostná, mizantropická, ľudí (či skôr ľudstva) sa štítiaca paródia.