137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - M. A. Bazovský (1899 - 1968)

Top dražba 137. večernej aukcie - M. A. Bazovský (1899 - 1968)

(33) MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968): Pri dverách. Okolo 1953 - 55. Olej na kartóne.  45 x 30 cm. Značené vpravo dole "MAB".Konečná cena: 33 000 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. Na zadnej strane oceňovacia nálepka SSVU z roku 1957.

„PRI DVERÁCH“

je dielo posledného vrcholu tvorby Miloša Alexandra Bazovského. Ktoré bolo zároveň jej vyvrcholením. Vtedy, v úplnom osamotení, ako jeden z mála účastníkov heroických dôb medzivojnovej moderny, nekompromisne udržiaval jej kontinuitu. A stvoril diela, ktoré patria k vrcholom nielen jeho umenia, ale znamenajú i nóvum v rámcoch nášho povojnového výtvarného diania vôbec: „… zhruba od roku 1952… začína klásť väčšmi ako predtým dôraz na výtvarné vyzdvihovanie, ozvláštňovanie vertikálnych zložiek obrazovej skladby. Výraznejšie artikuluje tvar, siluetu i plochu maľovaných predmetov, znásobuje aj účinnosť farebného podania…. Horúcu sústavu červenohnedých, zlatistookrových a červených … vystrieda iná farebná zostava, najmä výbuchy zelených a žltých. Namiesto maľby „alla prima“… začína uprednostňovať… maľbu na pomaľovaných materiáloch. Pritom veľmi uvážene a s rafinovaným vkusom využíva fragmenty čiastočne pomaľovaných pozadí alebo aj celých svojich starších obrazov na vytvorenie nových farebných i štrukturálnych efektov, na prekvapujúce tvarové i farebné kombinácie“.