137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - Miloš A. Bazovský (1899 - 1968)

Top dražba 137. večernej aukcie - Miloš A. Bazovský (1899 - 1968)

(30) MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968): V poli. 1934. Olej na kartóne. 44 x 34 cm. Značené vpravo dole "Bazovský".Konečná cena: 34 000 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. Na zadnej strane autorský štítok a venovanie rukou autora.

„V POLI“

pochádza z obdobia tvorby Miloša A. Bazovského, ktoré Karol Vaculík nazval výstižne "lyrický kontrapunkt". Akoby až teraz, odznova a naplno  zúročil poznanie Chagalla, Cézanna a van Gogha zo svojho prvého parížskeho študijného pobytu: "Najzásadnejšiu zmenu prekonal Bazovského výtvarný názor v celkovom popretí pevného, definitívne vyhraneného tvaru a tým aj plošnosti... Namiesto princípu racionálnej tvarovej analýzy nastupuje citová, subjektívno-lyrická improvizácia... Princíp citovej improvizácie a dynamičnosti má potom spätný dôsledok aj na celkový charakter maliarskeho podania, ktoré spolieha na prekvapujúci, nenaučený a nenaučiteľný účin bezprostredného rukopisného prednesu... Vedľa nervného pastózneho maliarskeho rukopisu a iritujúceho spracovania farebnej hmoty či plochy je dôraz na farebnom vyjadrení a odvážnom uplatňovaní nových koloristických hodnôt... širokej škály žltých, smaragdovo zelených, oranžových tónov a celej sústavy fialových a ružových."  Sprvoti sa zdá, že maliar len ďalej rozvíja radikálne stránky dynamickej rytmiky predchádzajúcich „fragmentov ľudového“.  Lenže do hry začína čoraz zásadnejším spôsobom vstupovať farba. Predovšetkým obraz Jarmok (1934) s vystupňovaným  fialovo-ružovým ladením, alebo , Pred chalupou – Heľpiansky mptív (1934), Hlásnik (1936), Detviansky motív (1935), Pltníci (1935),  Sestry (1935), ale najmä Máj (1936), Žena s kravou (1935) s nadsadenou noblesou  teplých oranžových a červených tónov, sú charakteristické pre túto novú tendenciu.