137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - Rudolf Krivoš (1933). Autorský rekord!

Top dražba 137. večernej aukcie - Rudolf Krivoš (1933). Autorský rekord!

(61) RUDOLF KRIVOŠ (1933):  Betlehem. 2008.  Olej, kombinácia techník na dreve. 81 x 270 cm. Značené v strede dole "R.Krivoš 2008".Konečná cena: 15 000 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. Na zadnej strane popis diela autorovou rukou.Súčasťou ponuky predmetného diela je aj prípravná kresbová štúdia k nemu. Kresba perom, tušom na papieri. 27 x 40 cm. Neznačené.

„BETLEHEM“

je formátom vyslovnene nadšandardné, sujetom mimoriadne naratívne dielo neskorej tvorby Rudolfa Krivoša. Tento maliar podľa Kataríny Bajcurovej „...  radikálnou zjednodušujúcou štylizáciou inšpirovanou kubistickou tvarovou dikciou prehodnocoval dovtedajšie mechanické prepisy optickej skutočnosti. Neskôr konštruktívne cítené tvaroslovie a sklon k výrazovej skratke prehodnotil expresívnymi a novofiguratívnymi prístupmi, sústredil sa na prácu s netradičnými materiálmi a technologickými postupmi. Vo figurálnej tvorbe sa podobne ako A. Barčík a M. Paštéka venoval „rúcaniu modiel“, pričom svoje archetypálne tvary umiestňoval do nečakaných, často konfliktných situácií, ktoré vyplývali z protirečivej povahy súdobej civilizácie, antropologických a existenciálnych problémov človeka.