137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - Vladimír Popovič (1939)

Top dražba 137. večernej aukcie - Vladimír Popovič (1939)

(62) VLADIMÍR POPOVIČ (1939):  Sliepočka.  1967. Olej na sololite. 76 x 105 cm. Značené na zadnej strane "v.l".Konečná cena: 5 000 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku. Na podráme popis diela autorovou rukou.

„Sliepočka“

vynikajúcim spôsobom predvádza  štýl umenia Vlada Popoviča  druhej polovice 60. rokov 20. storočia. Dokladajú autorove zaujatie skúmaním možností maľby a kresby vrcholiace v zjednotenom geste maliarskej spontánnosti. Podľa Zory Rusinovej " ...základom Popovičovho maliarskeho prejavu je línia. Jej dominantná úloha v obraze spôsobila, že (jeho) maľba oscilovala medzi figuratívnym a abstraktným znakovým vyjadrením. Nedopovedanosť a rýchla práca spôsobom "ala prima" dodala figuratívnym prvkom vzhľad odhmotnených kresbových ozvien reálnych tvarov... ".  Popovič patrí bezpochyby k popredným osobnostiam nášho umeleckého diania už od raných šesťdesiatych rokov. Priama účastníčka týchto aktivít, umelecká historička Iva Mojžišová píše v týchto súvislostiach o "... náhodnom a zvláštnom stretnutí ... mladých elévov umenia", vzájomne si blízkych "hypersenzitivitou podobného typu... všetci majú záľubu v nezvyklom, nepravdepodobnom, grotesknom a zmysel pre vnímanie zázračna, niekedy vymysleného či výmyselného, no ešte častejšie objavovaného vo veciach každodenných, skoro ako objets trouvés, lenže nie v surrealistickom zmysle. Predmety s čudnými pôvabmi nazývajú "secesnými" netušiac, že rehabilitácia secesie, zneuznanej avantgardami, je práve predo dvermi. Z tohoto spoločenstva - ešte chlapčenského a hravého - všetkým niečo ostane aj neskôr, keď budú cítiť, premýšľať a konať každý sám za seba...".