139. jarná aukcia výtvarných diel

06. Marec 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

139. jarná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 139. jarnej aukcie - Anton Jasusch (1882 - 1965)

Top dielo 139. jarnej aukcie - Anton Jasusch (1882 - 1965)

(69) ANTON JASUSCH (1882 - 1965):  Predjarie. 1925. Olejová tempera, pastel, kombinácia techník na plátne. 63 x 85 cm. Značené vpravo dole "Jaszusch 25"

 

„PREDJARIE“

je galerijné dielo Antona Jasuscha, viažúce sa k najlepšiemu obdobia jeho tvorby. Radí sa k tým ojedinelým dielam, ktoré uchovali kvalitu jeho najvýznamnejšieho tvorivého vzopätia rokov 1921-1924. Z Jasuschovej neskoršej, kvalitatívne rozkolísanej medzivojnovej maľby (téma mestskej periférie a najmä vidiecke motívy) stojí totiž za zmienku najmä "ensorovské" obdobie rokov 1932--1933. Záujem o tému divadla a cirkusu, ale predovšetkým metaforický motív masiek a karnevalu v mnohom pripomenulo prvotné myšlienkové východiská. Predtým dosiahnutú filozofickú hĺbku, fascinujúce a presvedčivé osobné zaujatie však tieto i ostatné neskoršie Jasuschove obrazy už na výnimky nedosiahli. Bratislavská výstava roku 1924 zavŕšila najšťastnejšie obdobie Jasuschovej tvorivej dráhy. Ale nielen to. Tým, že sa konala práve v hlavnom meste Slovenska znamenala dnes už ťažko doceniteľný kultúrny prielom. Uvedomme si -- výboje košickej, či komárňanskej moderny boli dovtedy pre Bratislavu neznámym pojmom. Roku 1924 bol Benka ešte len na počiatku svojho druhého umeleckého vrcholu (jeho rané secesné diela boli na Slovensku prakticky neznáme). Rovnako počiatočné experimenty Alexyho, Bazovského, či Galandu zostávali predbežne skryté pred očami verejnosti v súkromí ateliérov (istú informáciu o najnovších modernistických pohyboch poskytla len bratislavská výstava Alexyho, Mallého a Foltýna v roku 1921). Bol to teda prvý modernistický čin, prijatý do súvislostí celonárodnej kultúry: "(Jasuschova tvorba) stavala nepripraveného diváka bezprostredne pred skutočnosť novej umeleckej estetiky. Secesia, symbolizmus, futurizmus, expresionizmus a pod. prestali byť mýtickými, iba v teoretickej rovine diskutovanými všeobecnými pojmami, ale stali sa v slovenskom umení skutočnosťou, ktorú nebolo možné obísť a ku ktorej bolo treba zaujať stanovisko...". (Tomáš Štrauss).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.