139. jarná aukcia výtvarných diel

06. Marec 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

139. jarná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 139. jarnej aukcie - Johann Kupetzky (1667 - 1740) - Okruh

Top dielo 139. jarnej aukcie - Johann Kupetzky (1667 - 1740) - Okruh

(140) JOHANN KUPETZKY (1667 - 1740) - Okruh: Portrét muža.  Okolo 1730. Olej na plátne. 53 x 43 cm. Neznačené

 

„PORTRÉT MUŽA“

je dielom z okruhu Jána Kupeckého. Presnejšia atribúcia obrazu je vecou jeho ďalšieho expertného skúmania. Podľa expertky Zuzany Konopáskovej: „.... Kupeckého  portréty vynikajú neobvyklým majstrovstvom v lazúrnej maľbe a nezameniteľnou prácou s tieňom a svetlom. Taký je aj Portét muža ponúkaný na aukcii. V spôsobe techniky, akou je obraz namaľovaný, v kompozícií portrétovaného, v narábaní s jemnou psychologizáciou muža, je viditeľná dôkladná znalosť Kupeckého diela a jeho priamy vplyv na autora. Majstrovsto je badateľné najmä v spôsobe zobrazenia detailov tváre neznámeho muža, v ľahkosti, s akou narába s lazúrnym nanášaním farebných vrstiev (oči, ústa). Menšie zásahy do pôvodnej maľby našťastie výraznejšie nezasiahli do oblasti tváre prtrétovaného. Obraz je ukážkou barokového portrétneho majstrovstva…. “. Hodnotu a závažnosť Kupeckého obrazov dokumentuje aj 258 rytín, vyhotovených podľa nich. Dnes ich zostalo v svetových galériách iba 160. Orientoval sa prevažne na portrétnu maľbu. Dokázal vynikajúco syntetizovať vplyvy z talianskeho prostredia, kde poznal umenie G. Reniho, G. Guercina, A. Correggia s caravaggiovským realizmom, holandskou žánrovou maľbou a dvorsky orientovanou portrétnou tvorbou v duchu H. Rigauda, M. Largilliéra a A. van Dycka. Patrí k vynikajúcim zobrazovateľom ľudskej osobnosti a jej duševných hnutí v psychologizujúcom portréte. Najmenej je známa umelecké tvorba Kupeckého z dlhoročného talianskeho pobytu. Jediné zaručené autentické dielo na Slovensku je Portrét muža (autoportrét) z r. 1690, dodatočne označený r. 1709. Nachádza sa v zbierkach SNG v Bratislave. Z viedenského obdobia pochádzajú portréty cisárov Jozefa I. a Karola VI., princa Eugena Savojského, ruského cára Petra I. Veľkého, ktorého spodobnil v Karlových Varoch. Bohaté dielo z tohto obdobia obsahuje aj portréty jeho rodiny, priateľov a autoportréty, ktorých poznáme 17. V tom čase vznikla podobizeň slovenského učenca, historika Mateja Bela, známa vo viacerých variantoch. Poslednú etapu života v Norimbergu, kde bol uznávaným umelcom s početnými žiakmi a nasledovateľmi, vyplnil prácou na mnohých portrétnych objednávkach. Ešte počas umelcovho života sa popularizovalo jeho dielo prostredníctvom grafických listov, vyhotovených podľa obrazov. Jeho obrazy sú v mnohých štátnych i privátnych umeleckých zbierkach – v Anglicku, Dánsku, Čechách, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, vo Švajčiarsku a v Taliansku.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.