139. jarná aukcia výtvarných diel

06. Marec 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

139. jarná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 139. jarnej aukcie - Ladislav Čemický (1909 - 2000)

Top dielo 139. jarnej aukcie - Ladislav Čemický (1909 - 2000)

(111) LADISLAV ČEMICKÝ (1909 - 2000). Pri kolíske. Okolo 1948. Olej na kartóne. 32 x 27 cm. Neznačené. Dielo pochádza z pozostalosti autora.

 

„Pri kolíske“

je vyslovene galerijným dielom Ladislava Čemického, dokladajúcim jeho kontakty so štylistikou Ľudovíta Fullu v krátkom období rokov 1947-48. Čemického prvý parížsky študijný pobyt (1935--1936) obohatil získaný lyrický základ o poznateľnú prísadu civilizmu v stvárnení mestskej témy, proletárskej periférie Paríža (Ulica z Paríža, 1935; Zúfalosť, 1935; Preklínanie, 1935; Na brehu Seiny, 1936; Zhromaždenie, 1937). Poetická expresia všednosti sa v tých východiskových prácach ešte presadzovala v určitom konflikte karikatúrnej skratky a lyrickej povahy jej maliarskeho podania. Námety práce a robotníckych periférií prevádzal do zmyslovej reči obrazu s pečaťou hlbokej rozpornosti. Delikátna farebnosť, jemná mihotavá štruktúra kresby chce skôr ozvláštňovať videné a bezprostredne zažité, než akýmkoľvek spôsobom zovšeobecňovať (Špeditéri, 1938; Nešťastie, 1938; Zabitý, 1938; Tragédia, 1938). Čemického lyrizácia nelyrického je teda viac vyjadrením individuálneho vcítenia sa, než snahy o jeho aktualizáciu tak, ako to bolo zvykom v maľbe jadra Čemického generácie. Nechuť k predpojatej alegorizácii sa azda najpríznačnejšie prejavila vo vynikajúcich portrétoch a najmä autoportrétoch, ktorým sa Čemický sústredene venoval počas celej úvodnej tvorivej periódy (Lörincz, 1932; Vlastný autoportrét, 1936; Podobizeň Lóranta Mastisa, 1939; Portrét A. B., 1940; Autoportrét, 1940). Psychologický ponor, rešpektovanie výnimočnosti maliarskej situácie "teraz a tu" zásadne odlišuje maľby nášho portrétistu od symbolických podobizní jeho generačných druhov J. Mudrocha, či P. Matejku. Azda len v neskorších -- vzhľadom na celok diela námetovo celkom výnimočných -- protivojnových kompozíciách (Proti prúdu, 1941; Ikaros, 1942; Pred popravou, 1944; Vojna, 1944) splácal daň generačnej maniere.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.