139. jarná aukcia výtvarných diel

06. Marec 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

139. jarná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 139. jarnej aukcie - Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919)

Top dielo 139. jarnej aukcie - Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919)

(47) LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919): Zimné Tatry. Okolo 1900. Olej na plátne, dublované. 55 x 65 cm. Značené vpravo dole "Mednyánszky". Reštaurované Mgr. Cuperovou – Ilavskou. V rámci reštaurovania zistená pečiatka z pozostalostného konania po autorovi.

 

„Zimné Tatry“

sú typickou ukážkou zrelej krajinárskej tvorby Ladislava Mednyánszkeho. Príkladom jeho kompromisného “maliarstva svetla”. Pritom je paradoxné, že k základným tézam nášho dejepisu umenia patrí tvrdenie, že našej maľbe "prakticky chýba impresionistický prelom". Už Vladimír Wagner tvrdil, že "naši umelci predvojnovej generácie, až na niektorých, osvojili si toto nové hľadisko, pravda redukovane, keďže geografická a časová vzdialenosť zmenšovala intenzitu priameho vplyvu. Jednako ani jeden z našich umelcov sa nedostal na rodnú pôdu impresionizmu, do Francúzska. Prijímali nový smer z druhej alebo z tretej ruky a prispôsobovali ho novým potrebám. V dušiach impresionistov vznikol boj medzi starým názorom z akadémie a názormi nového prúdu a takto sa vytvorila celkom nová metóda zobrazovania. V práci našich maliarov impresionistov, sa z tohto slohu uchytila len svetelná zložka. V takomto náladovom osvetlení zjavujú sa i maľby našich impresionistov, pravda, bez škvrnovitého spôsobu vyjadrovania..." Azda jedinú výnimku znamenali úsilia Ladislava Mednyánszkeho, ktorý sa na pomedzie impresionizmu dostal počas dlhších parížskych pobytov v rokoch 1889--1892 a 1896—1897.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.