139. jarná aukcia výtvarných diel

06. Marec 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

139. jarná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 139. jarnej aukcie - Miloš A. Bazovský (1899 - 1968)

Top dielo 139. jarnej aukcie - Miloš A. Bazovský (1899 - 1968)

(84) MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968): Kopáčka. Okolo 1928. Olej na plátne. 60 x 50 cm. Značené vpravo dole "Bazovský"

 

„Kopáčka“

je raným dielom Miloša A. Bazovského, predchádzajúcim prvému vrcholu jeho tvorby (1929-33). Podľa Karola Vaculíka mu vtedy bola „oporou … realisticko – impresívna, dojmová metóda, prebudovaná na osobný názor sugestívnou silou spontánnej maliarskej emócie. Nejde však v žiadnom prípade o impresionizmus, najmä nie v jeho noetickej podstate. Je to iba osobne prežité, prebásnené pochopenie odrazu skutočnosti… realistická svetonázorová báza. V pozadí stojí veľký príklad Ladislava Mednyánszkeho; Bazovskému neobyčajne blízka, príbuzná výtvarná filozofia, vychádzajúca z analogických tvorivých i myšlienkových postulátov. Potom je tu tragicky ukončené dielo Slavíčkovo. Na najmä básnický, obsahový koncept Preislerov.. ”. Bazovského monografista dokladá tento tak trochu konzervatívny, muzeálny výber študentských vzorov obrazmi, akými boli kalvodovský Súmrak (1920), v ktorom nachádza „… možno nie celkom uvedomelý -- pokus o zjednodušené, monumentalizované podanie, o istý štylizačný prvok“ , Smrť v Stromovke (1921), či Ustatý (1923), ktorých sociálny sentiment zasa poukazuje na Mednyánszkeho, alebo Jarná idyla (1924) s príznačnou preislerovskou ikonografickou schémou dvojice zaľúbencov zasadených do hornatej krajiny. Prvé zrelšie výsledky týchto Bazovského úsilí -- Motív z Turian (1924), Štúdia zimnej krajiny (1925 – 1926), Krajina s mostom (1926), Štúdia jesennej krajiny. (1925 – 1926), Jarný potok (1927) – sú Vaculíkom klasifikované z pohľadu ďalšieho vývinu umelca ako neperspektívne, vo svojej podstate retardujúce: „… snaha o veľkú krajinársku koncepciu v duchu neskorého obdobia Medňanského, v duchu francúzskeho ranoimpresionistického kultu maliarskeho rukopisu. Je to istý progresívny prvok, ale aj značný ústupok. Pokrok v technickej virtuozite rukopisného prednesu, v suverenite maliarskej koncepcie, ústup v najzásadnejšej veci: v autochtónnej slovacite výtvarného vyjadrenia“.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.