141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 140. večernej aukcie - Francois Fiedler (1921 - 2001)

Top dražba 140. večernej aukcie - Francois Fiedler (1921 - 2001)

(95) FRANCOIS FIEDLER (1921 - 2001): Bez názvu. Okolo 1965. Olej, sadra na plátne 100 x 81 cm. Značené a popísané na zadnej strane. Konečná cena: 10 500 €.


Proveniencia

Významná súkromná zbierka na Slovensku. Publikované a celostranovo reprodukované in: Berecz, A., Kopeczky, R., Nadal. O.: Francois Fiedler. Kálmán Makláry Artworks KFT, Budapest 2014, s. 206.

 

„Bez názvu“

je reprezentačné dielo košického rodáka Francoisa Fiedlera, umelca európskeho renomé, súvisiaceho aj s naším kultúrnym kontextom.  Aj keď bol súčasťou novej „parížskej školy“, na jeho tvorbu mal mimoriadny vplyv newyorský abstraktný expressionizmus a kombinácia prístupov Pollocka a Rothka. Na rozdiel od Pollockovýck kompozícii Fiedler svoje diela komponoval čiastočne skulpturálne, zvyčajne využíval celú plochu plátna  a za pomoci neklasických maliarskych pomôcok, diela vyškrabával a rôzne tvaroval. Primárne však svoje diela tvoril veľmi spontánne,  podobne ako abstraktní expresionisti. Fiedlera prezývali „maliar svetiel“. Po roku 1951 sa stal Fidler živou súčasťou európskeho výstavného života, svoje diela prezentoval popri najpoprednejších maliaroch 20.storočia ako Braque, Calder, Chillida, Kandinsky, Matisse a Picasso. François Fiedler bol jeden z najvýznamnejších maliarov v skupine francúzskeho zberateľa, obchodníka s umením a vydavateľa Aimé Maeghta. Umelecké vzdelanie nadobudol na Akadémii v Budapešti, kde bol v štyridsiatych rokoch 20.storočia aktívnou súčasťou umeleckého diania.  Roku 1946 sa spolu so svojou manželkou presťahoval do Paríža, kde začala nová etapa jeho umeleckého života. Vo Francúzsku sa najprv živil maľovaním kópií  slávnych majstrov v popredných galériách no popri tom sa venoval aj vlastnej tvorbe až si jeho talent v roku 1950 všimol Joan Miró. Po vzájomných sympatiách začali umelci pracovať v spoločnom ateliéri a Fiedler začal postupne opúšťať svoju figuratívnu maľbu a smeroval k abstrakcii. Toto stretnutie naštartovalo Fiedlerovu kariéru umelca, keď ho Miró predstavil známemu  zberateľovi a obchodníkovi s umením Aimé Maeghtovi, ktorý zastupoval v tom čase najväčších umelcov tej doby. Patrili medzi nich napr. Giacometti,  Chagall,  či sám Miró. Po smrti Aimé Maeghta v roku 1981 si Fiedlera vzal pod patronát známy parížsky fotograf Daniel Kramer a pokračoval v podpore Fiedlerovej tvorby. Jeho diela sú deponované v množstve múzeí a galérií, nielen v Maďarskej národnej galérii, ale po celom svete, vrátane Musée National d´Art Moderne - Centre Georges Pompidou v Paríži alebo v Guggenheimovom múzeu v New Yorku.