144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

11. December 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2018 - Gejza Schiller (1894 - 1928). Autorský rekord!

Top dražba roku 2018 - Gejza Schiller (1894 - 1928). Autorský rekord!

(46) GEJZA (GÉZA) SCHILLER (1894 - 1928):  Na dedinskom dvore. 1925. Olej na plátne. 75,5 x 95,5 cm. Značené vľavo dole "Schiller 1925 Arad". Konečná cena: 32 000 €.

Proveniencia

Súkromná zbierka v Rusku - Izraeli. Získané v súkromnej galérii v Rumunsku. K dielu je priložený protokol o jeho reštaurátorskom prieskume (Bedrich Hoffstädter, expert ARS LEGIS).

 

Na dedinskom dvore“

je vyslovene galerijným dielom Gejzu Schilera, profilového príslušníka košickej moderny. Atraktivitu ponuky zvyšuje aj fakt, že diela tohto významného autora sú na domácom i európskom trhu fakticky nedostupné.  Foltýnov nerozlučný druh  prišiel do Košíc o čosi skôr ako on, už v roku 1920. Schillerova košická maľba bola v istom zmysle protipólom Foltýnovho umenia. Ba nemala mnoho spoločného ani s Krónovým vizionárstvom, metafyzikou Jasuschovou, či Bauerovým trpkým fatalizmom (vzdialenú odozvu našla až v maľbe generačne mladšieho Jakobyho). Schiller bol naskrze pozitívny maliar. Tento vzorný žiak Lionela Feiningera zostával, oproti novoklasicizmu a sociálnej sentimentalite Foltýna, v rozjasanom svete fauvistickej koloristickej estetiky. Najmä ona pretvorila jeho cézannizujúci konštruktivizmus do polohy krajinárskych a figurálnych výjavov plných neproblematického, nadčasového šťastia (Krajina s mostom, 1922; Hlava muža, 1923; Most pri Lodine, 1923; Mestský motív, 1924; V kaviarni, 1924; Z práce, 1920--1924; Vlastná podobizeň, 1920--1924). Narodil okolo roku 1895, zomrel okolo roku 1927 v Nagybányi. Maliarstvo študoval pravdepodobne v Budapešti a potom v Berlíne, kde emigroval po porážke Maďarskej republiky rád. Keď Foltýn odchádzal roku 1923 z Košíc do Paríža, plánoval ísť s ním. Zabránila mu v tom zdĺhavá pľúcna choroba. 1922 vystavoval v Užhorode, 1923 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (spoločne s Foltýnom). 1924 odchádza do Sedmohradska, kde sa venoval už viac-menej len publikačnej činnosti. Známa je najmä jeho spolupráca s avantgardným časopisom Periszkop (vychádzal roku 1925 v Arade a Oradei).