Aktuality

Top dielo 140. večernej aukcie - Joseph Heintz (1564 - 1609)

Top dielo 140. večernej aukcie - Joseph Heintz (1564 - 1609)

(15) JOSEPH HEINTZ st. (1564 – 1609) – PRIPISOVANÉ:  Portrét cisára Rudolfa II. Okolo 1600. Olej na plátne. 66 x 51 cm. Neznačené.

 

Proveniencia

Súkromná zierka na Slovensku. K dielu je priložené znalecké dobrozdanie dr. Zuzany Konopáskovej.

 

„Portrét cisára Rudolfa II.“

je dielom pripisovaným Josephovi Heintzovi. Podľa Zuzany Konopáskovej: „... na predkladanom portréte je Rudolf II. zobrazený ako rímsky cisár. Za cisára bol zvolený v roku 1575. Portrét však vznikol až v 90tych rokoch 16. storočia, najneskôr v prvých rokoch 17. storočia. Dochoval sa pomerne veľký počet cisárových portrétov od významných predstaviteľov maliarstva, grafiky a sochárstva konca 16. storočia a začiatku 17. storočia (Hans von Aachen 1606-1608, Giuseppe Archimboldo 1590-1591, Aegidius Sadeler 1603, Adrian de Vries 1603, Antonio Abondio, 1576).  Spôsobu zobrazenia cisára Rudolfa II. od Josepha Heintza sú azda najbližšie grafické portréty A. Sadelera. Cisár Rudolf v slávnostnom odeve, s vavrínovým vencom na hlave. Bohužiaľ je portrét poznačený viacerými sekundárnymi zásahmi, ktoré na mnohých miestach potláčajú charakter pôvodnej maľby. Skoro nebadane presvitá na hrudi panovníka významný atribút jeho moci Rád zlatého rúna. Na reťazi zavesené zlaté rúno, či jeho torzo,  je viditeľné len pri skutočne dôkladnom skúmaní zvyškov pôvodnej maľby. Naopak sa vo veľmi dobrom stave zachovala Rudolfova tvár, mierne premaľby nepotlačili majstrovstvo autora pracovať s lazúrami. A práve na tvári cítiť ja vplyv Heintzových talianskych  vzorov – cit pre svetlo a kontrast farieb.  Tvár Rudolfa už nie je najmladšia, prešedivené vlasy a brada dávajú portrétovanému cisárovi vzhľad dôstojného panovníka. Jeho tvár, s typickými vakmi pod očami, dlhým nosom a výraznou pretiahnutou lebkou s vysunutou bradou narúša pomerne neprirodzená premaľba pier.  Majstrovstvo autora cítime aj na ďalšom prvku obrazu, ktorým je čipkovaný golier. Pôvodné pigmenty bieloby ostali, až na malé výpadky pod bradou, takmer neporušené. Golier je veľmi výrazným farebným akcentom nielen k pozadiu obrazu, ale aj ku zvyšku odevu cisára. Bohužiaľ, odev je najvýraznejšie poznamenaný viacerými sekundárnymi zásahmi, ktoré miestami nerešpektujú pôvodný tvar a prvky odevu a cisárovej dekorácie. Joseph Heintz st. namaľoval viacero portrétov svojho mecéna Rudolfa II. Rudolf  II. (1552 Viedeň – 1612 Praha) bol syn Maximiliána II. Habsburského a Márie Španielskej, ktorý urobil z Prahy sídlo kráľovského dvora.  Bol rímskym cisárom, kráľom Čiech, Uhorska a Chorvátska, veľkým milovníkom a zberateľom umenia a kuriozít. Na pravej strane obrazu, vo výške čela cisára, sa nachádza latinský nápis: „RUDOLPHUS II: ROM:IMP“, Rudolf II.: rímsky cisár. Napriek výrazným sekundárnym zásahom, môžeme obraz zaradiť medzi majstrovské diela portrétneho umenia obdobia manierizmu. Citlivý reštaurátorský zásah by mohol obrazu prinavrátiť mnohé, z nateraz stratených kvalít tohto diela...“.

Aukcie

139. jarná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 130 diel (56%) v celkovej hodnote 435 363 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.139. jarná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.