Aktuality

Top dielo 140. večernej aukcie - Majster márnotratného syna (akt. 1530 - 1560) - nasledovník

Top dielo 140. večernej aukcie - Majster márnotratného syna (akt. 1530 - 1560) - nasledovník

(29) Majster márnotratného syna (akt. 1530 – 1560) – nasledovník: Krst Krista v Jordáne. Okolo 1580. Olej na dreve. 76 x 87 cm. Neznačené.

 

Proveniencia

Významná súkromná zbierka na Slovensku. K dielu je priložené znalecké dobrozdanie dr. Zuzany Konopáskovej.

 

„Krst Krista v Jordáne“

je dielom nasledovníka Majstra márnotratného syna, flámskeho maliara , ktorý bol činný v Antverpách medzi rokmi 1530 – 1560. Jeho meno je neznáme, pomenovaný je podľa obrazu Návrat márnotratného syna, ktorý je v zbierkach Umelecko-historického múzea vo Viedni. Podľa signatúry „LK“, ktorá sa našla na jednom z jeho obrazov, je niektorým autormi spájaný s Leonartom Kroesom, učiteľom Karla van Mander´s. S najväčšou pravdepodobnosťou mal Majster márnotratného syna veľmi úspešnú dielňu, pretože niektoré z jeho obrazov boli vyhotovené vo viacerých verziách (napr. Zuzana a starci). Najčastejšími námetmi jeho obrazov boli starozákonné, zriedkavejšie novozákonné scény. Spôsob zobrazovania figúr poukazuje na vplyv Pietra Aertsena, Pietra Coecka von Aelsta a Fransa Florisa. Je autorom viacerých krajinomalieb, na ktorých sa náboženský motív vyskytuje len ako menšia figurálna štafáž. Kompozícia a spôsob zobrazenia jeho krajín naznačujú, že mohol istý čas získavať skúsenosti v niektorej rímskej maliarskej dielni.  Autorstvo obrazu Krst Krista v Jordáne, ktorý je pripisovaný Majstrovi márnotratného syna, môže patriť medzi niektorému z jeho žiakov či nasledovníkov. Obrazu chýba ľahkosť, s akou Majster maľoval kompozície ľudských postáv. Na druhej strane sú postavy Krista a Jána Krstiteľa maľované s typickou manieristickou štylizáciou, charakteristickou pre flámske maliarstvo prelomu 16. a 17. storočia. V kontraste s hlavnými postavami obrazu, sú postavy anjelov, držiacich Kristovo rúcho a sledujúcich scénu krstu, maľované spôsobom, ktorý vypovedá o dôkladnej znalosti talianskej figurálnej maľby 16. storočia. Ich tváre sú maľované oveľa precíznejšie, práca s lazúrami nie je poznačená vrstvou pastóznej maľby ako na dvoch hlavných postavách. Jemnosť a gracióznosť výrazu tvárí anjelov a ich gest poukazujú na skutočné majstrovstvo autora a podobne ako ich vrchný odev sú aj tváre anjelov len nepatrne poznačené sekundárnym zásahom. Typológia ich tvárí, pootvorené ústa, spôsob, akým sú maľované oči, či vlasy nenechávajú na pochybách, že obraz vytvoril skutočne vyspelý maliar. Centrálny výjav krstu Krista, zachytáva moment samotného aktu krstu, pričom sa nad krstiacimi rukami Jána objavuje miesto zaužívanejšej holubice, ako symbolu Ducha svätého, polopostava Boha otca vo farebnom svetelnom kotúči. Boh otec svoj pohľad venuje Jánovi Krstiteľovi, zatiaľ čo Kristus hľadí von z obrazovej plochy. Táto hlavná scéna vykazuje oveľa väčšie poškodenia a následné sekundárne zásahy ako už spomínaná ľavá časť obrazu s postavami anjelov. Premaľby sú citeľné ako na plášti a spodnom odeve Jána, tak v samotnom kotúči s Bohom otcom. Sekundárnymi zásahmi je poznačená aj obloha a časť krajinárskeho výseku. Potláčajú však aj pôvodné anatomické štylizácie oboch postáv a znemožňujú nateraz adekvátnejšie hodnotenia obrazu (Zuzana Konopásková).

Aukcie

139. jarná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 130 diel (56%) v celkovej hodnote 435 363 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.139. jarná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.