Aktuality

Top dielo 140. večernej aukcie - Miloš A. Bazovský (1899 - 1968)

Top dielo 140. večernej aukcie - Miloš A. Bazovský (1899 - 1968)

(43) MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968):  Nedeľa. 1940.  Olej na lepenke. 45,5 x 54 cm. Značené vpravo dole "M.A.B."

 

Proveniencia

Významná súkromná zbierka na Slovensku. Na zadnej strane štítok z výstavy XXIII. Bienale Internazionale d´Arte di Venezia 1942-43 Nr.273. Publikované in: Kol. autorov: Miloš A. Bazovský 1999, s.84-85. Vystavované: Miloš A. Bazovský. SNG, GMAB Trenčín 1999, Slovenská moderna očami zberateľov. GMB 2010.

 

„NEDEĽA“

je galerijné dielo Miloša A. Bazovského. Pochádza z tvorby začiatku štyridsiatych rokov.  Znakovú štruktúru vtedy podtrhovala znovu sa objavujúca kontúra zvierajúca tvary, významovo aktualizujúca všeobecne zrozumiteľnú, priamočiaru inotajnosť (Tragédia, 1942; Čierne slnko, 1942; Mier, 1944). Súčasne s týmito dielami sa však už od roku 1938 v Bazovského maľbe odvíjala aj iná, dôležitejšia názorová línia. Na jej začiatku bola maliarova cesta do slnečnej Dalmácie (1937), z ktorej sa vráti s prečistenou koncepciou svietivého kolorizmu teplých žltých, oranžových, červených a hnedých tónov. Nová Bazovského paleta zvestovala i celkom nové umelecké zámery. Farba prestala byť výrazom okamžitého stavu vnútorného života maliara, nadobudla všeobecnejšiu symbolickú funkciu, poukazovala mimo individuálnych významov na najvšeobecnejšie podobenstvá večne sa obnovujúceho kolobehu života (Oranžový kôň, 1937; Zlatý deň, 1939). Okrem narastania úlohy symbolickosti tomu nasvedčuje i znovu prítomný prísne konštruktívny poriadok obrazovej kompozície. Čo sa teda vlastne s Bazovského žánrom udialo? Ak predtým skladal zlomky žánrovej reality do svojprávneho obrazového celku v protikladných, často vyslovene špekulatívnych disharmóniách, aby tak zosúčasnil nečasovosť mýtu, teraz sa rovnako špekulatívnym postupom pokúsil o čosi opačné. Plošnosť a hieratickosť kompozičnej osnovy pospájaných dejových pásov, statickosť postojov a giest obrazových figúr, súzvuk i disonancie brilantných tónov teplých a studených farieb -- to všetko sa stalo maliarskou metaforou večnosti, nadčasovosti, harmonickosti obrazom stvoreného slovenského sveta.

Aukcie

139. jarná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 130 diel (56%) v celkovej hodnote 435 363 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.139. jarná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.