145. aukcia výtvarných diel

02. Apríl 2019, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

145. aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dražba roku 2018 - Neznámy florentský maliar

Top dražba roku 2018 - Neznámy florentský maliar

(30) Neznámy florentský maliar: Klaňanie troch kráľov. Okolo 1480. Tempera na dreve. 47 x 31 cm. Neznačené. Konečná cena: 20 000 €.

 

Proveniencia

Významná súkromná zbierka na Slovensku. K dielu je priložené znalecké dobrozdanie dr. Zuzany Konopáskovej.

 

„Klaňanie troch kráľov“

je dielom neznámeho florentského umelca  z druhej poloviny 15. storočia. Mimoriadne zberateľsky vzácne dielo: kompozičné riešenie, výstavba priestorového rozvrhnutia celej scény radí túto prácu do okruhu umelcov, ktorí tvorili okolo velikána tohto obdobia Domenica Ghirladaia (1449 Florencia – 1494 Florencia). No nie je to len tento umelec, ktorý svojou tvorbou ovplynil autora predkladaného „Klaňania“. Ghirlandaio, vyučený aj ako zlatník, kládol veľký dôraz na kresbovosť a detail v maliarskej technike. Toto svoje úsilie zužitkoval i na veľkých feskách v Sixtínskej kaplnke. Rovnaký vplyv na drobnopisné a výrazne graciózne zobrazenie postáv a detailov mohlo autorovi nášho obrazu sprostredkovať i poznanie prác Sandra Botticelliho (1445 - 1510). Pre  spôsob, akým sú maľované tváre, vlasy a detaily odevov je poznanie týchto dvoch maliarov viac než isté. Vzhľadom na subtílnosť práce, ako aj pomerne rozsiahle poškodenia a lokálne premaľby, bude nateraz ťažké bez chemických analýz bližšie špecifikovať autora tejto drobnej tabuľovej maľby. Každopádne treba spomenúť ešte jedného z maliarov florentskej renesancie 15. storočia, ktorý mohol mať priamy vplyv na autora našej kompozície. V hľadaní priestorového členenia obrazovej plochy, v rozvinutí priestoru smerom do hĺbky pomocou serpentín ciest, po ktorých sa krajinou približuje sprievod troch kráľov možno nájsť veľmi blízku paralelu k freskám Sprievodu a Klaňania troch kráľov Benozza Gozzoliho (okolo 1421  - 1497) a to pri výzdobe kaplnky Medicejovcov Riccardovcov vo Florencii z roku 1459. Postroje koní, bohatosť oblečenia dvoranov, detaily vegetácie, to všetko sa, hoci v zredukovanej podobe, objavuje i na našom obraze. Obraz možno datovať do poslednej tretiny 15. storočia. Dominantným pre celý výjav je predný plán, na ktorom sa odohráva pri subtílnej drevenej stavbe celý výjav klaňania. Mária s Jozefom sú,  na rozdiel od ostatných postáv, namaľovaní v klasických, antikizujúcich odevoch, a to spoločne s postavou adorujúceho kráľa. Ich tváre sú štylizované a oprostené od akéhokoľvek individualizmu, tak ako to vyžadovalo súdobé maliarstvo. Obraz by si zaslúžil väčší chemicko-technologický prieskum, ktorý by napomohol na jednej strane spresniť datovanie, na strane druhej potvrdiť autorstvo niektorého z florentských maliarov (Zuzana Konopásková).

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť