Aktuality

Top dielo 140. večernej aukcie - Nikolaus Gerhaert (1420 - 1473) - Okruh

Top dielo 140. večernej aukcie - Nikolaus Gerhaert (1420 - 1473) - Okruh

(28) NIKOLAUS GERHAERT (1420 - 1473) - OKRUH: Madona na polmesiaci.  Okolo 1460. Drevo, polychrómia. Výška 98 cm. Neznačené.

Proveniencia

Významná súkromná zbierka na Slovensku. K dielu je priložené znalecké dobrozdanie dr. Zuzany Konopáskovej.

 

„Madona na polmesiaci“

je dielom nemeckého rezbára, z okruhu Nikolausa Gerhauerta. Na základe formálnych prvkov a spôsobu rezby je možné sochu datovať do obdobia okolo roku 1460. Podľa spôsobu rezby vlasov Madony i Ježiška, typológie tváre Madony a postavy dieťaťa, gest jeho rúk a spôsobu držania malého Ježiša je isté, že rezbár Madony na polmesiaci poznal veľmi dobre Gerhaertovo sochárske dielo. Malý Ježiš je výrazne vytočený smerom k divákovi (veriacemu), soche chýba intimita medzi matkou a dieťaťom. Špirálovité natočenie dieťaťa, dynamika jeho tela, ktorá akoby neprislúchala tomuto okamihu, to je tiež jeden z prvkov Gerhaertových rezieb. To otvorenie sa sochy von, smerom do priestoru, cez gesto, náznak pohybu, je jedným z najdôležitejších gerhaertovských prvkov. Aj tvár madony, oválna, široká, s očami ďaleko od seba a malou vystupujúcou bradou poukazujú na znalosť autora. Podobne ako jej dlhé, rozpustené vlasy s výraznou rezbou.  Socha je rezaná na pohľad spredu, je veľmi pravdepodobné, že bola súčasťou väčšieho oltárneho celku. Zozadu je korýtkovo vydlabaná, stojí na nepravidelnom šesťuholníkovom podstavci. Podstavec, podobne ako koruna boli k soche pridané sekundárne. Zobrazenie madony na polmesiaci sa objavuje vo výtvarnom umení už od raného stredoveku a je pomerne častým ikonografickým typom. Mesiac je často doplnený o tvár, najčastejšie muža. Od raného stredoveku symbolizoval mesiac cirkev. Teológ Alcuin (8. storočie) ho vykladal ako symbol pominuteľnosti sveta a v tejto súvislosti sa dá chápať aj ako prvotný hriech, diabol, nad ktorým Mária zvíťazila narodením Krista. Mária sa stáva v tomto type zobrazenia apokalyptickou ženou, ktorá v 12. storočí celkom vystriedala alegorickú predstavu cirkvi, ako ženy stojacej na mesiaci. Súčasný stav polychrómie prekrýva pôvodné stredoveké farebné vrstvy. Z detailov drobných poškodení polychrómie je viditeľný kriedový podklad. V súčasnom stave sa nedá s istotou určiť rozsah zachovanej stredovekej polychrómie. Ten by preukázal až sondážny výskum sochy. Ako bolo spomenuté vyššie, koruna aj podstavec nie sú pôvodnými súčasťami predkladanej plastiky. Napriek spomenutým sekundárnym zásahom možno považovať túto sochu za mimoriadne zaujímavú ukážku neskorogotickej tvorby nemeckej proveniencie, ktorej umelecko-historické kvality je možné dielu prinavrátiť citlivým reštaurátorským zásahom (Zuzana Konopásková).

Aukcie

139. jarná aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 130 diel (56%) v celkovej hodnote 435 363 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.139. jarná aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.