144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

11. December 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2018 - Peter Paul Rubens (1577 - 1640) - dielňa

Top dražba roku 2018 - Peter Paul Rubens (1577 - 1640) - dielňa

(31) PETER PAUL RUBENS (1577 - 1640) – dieľňa: Mladý Bakchus (Výchova Bakcha). Okolo 1630. Olej na plátne, 94 x 131, 3 cm. Neznačené. Konečná cena: 90 000 €.

 

PROVENIENCIA

Významná slovenská súkromná zbierka. Podľa indícií pôvodného majiteľa bol obraz získaný z Lobkowitzovskej zbierky obrazárne zámku vo Velkých Losinách, kde bol atriubuovaný ako práca z dieľne Petra Paula Rubensa. Potvrdenie tejto informácie by si vyžadovalo dlhodobý prieskum v českých archívoch. Dielo bolo v roku 2001 expertne posudzované (Slovenský syndikát znalcov umenia, ARS LEGIS, PhDr. Zuzana Konopásková) a pri tejto príležitosti umelecko-historicky zhodnotené a atribuované. Súčasťou expertízy diela bol aj jeho reštaurátorský prieskum, röntgenologický prieskum a uskutočnení chemický rozbor hmotnej stránky maľby. V roku 2003 bolo dielo kompletne reštaurované akad. mal. Svetlanou Ilavskou. Pri tejto príležitosti boli odstránené sekundárne premaľby a dielo bolo uvedené do pôvodného stavu.

“MLADÝ BAKCHUS (VÝCHOVA BAKCHA)”
je atribuovaný ako práca dielne Petra Paula Rubensa Obraz bol v minulosti vyrezaný z väčšej kompozície, čo je zrejmé zo stavu okrajov plátna. Už pri zbežnej vizuálnej obhliadke diela je možné predpokladať pokračovanie figurálneho výjavu na všetkých jeho stranách. Jednou z hypotéz, prečo bolo dielo sekundárne zmenšované môže byť aj nedokončenosť autorom (autormi) zamýšlaného diela, ktorú potvrdzuje roentgen hlavnej figúry mladého Bakcha. Na autorstvo obrazu (dielňa P. P. Rubensa) poukazuje nielen typológia tvárí a dynamických postáv detí, ktoré sa vyskytujú v obmenách na mnohých dielach vytvorených v Rubensovej dielni, ale najmä spôsob maľby, jej vrstvenie a použitie monochrómnych tónov hnedej a okrovej v kontraste s použitím čistých farieb – v našom prípade bielej a červenej. S Rubensom pracovali už za jeho života viacerí významní umelci ako van Dyck, Jordaens, Snyders, de Vos, von Egmont a ďalší. Už počas majstrovho života boli z mnohých jeho obrazov vytvárané kópie a repliky, veľakrát za spolupráce so samotným Rubensom. Aj takéto obrazy atribuované ako práce dielne alebo žiakov P. P. Rubensa sa nachádzajú v najvýznamnejších svetových zbierkach; Obraz možno na základe formálnej analýzy zaradiť do 30-tych rokov 17. storočia, kedy sa tlmí farebná škála Rubensových obrazov a dovtedy uvolnený rukopis je v lazúrach viac prepracovaný. Je to obdobie záverečnej fázy Rubensovej tvorby, kedy vzniklo aj viacero jeho obrazov s námetom Bakcha. Datovanie obrazu do okolia roku 1630 potvrdzuje aj jeho fyzikálny prieskum a rozbor mikronábrusov farebných vzoriek. Umelecko-historická expertíza obrazu v závere sumárne konštatuje, že „Mladý Bakchus“ je bezpochyby prácou dielne P.P. Rubensa. Vznikol okolo roku 1630, teda ešte za života umelca. Priamu účasť P.P. Rubensa nemožno úplne výlúčiť, ale ani potvrdiť. Po zhodnotení výsledkov umelecko-historickej komparácie a fyzikálno-chemického prieskumu, možno dielo zaradiť do kontextu flámskeho maliarstva začiatku 17. storočia. V každom prípade však ide o dielo nadpriemerných kvalít – obraz je majstrovsky rozmaľovaný a možeme ho považovať za vynikajúcu ukážku flámskej barokovej maľby. Obraz je variantom ikonografickej schémy „Bakchovej výchovy - živenia“. Bakchus, boh vína (pôvodne plodnosti), je obvykle znázorňovaný ako tučný chlapček s kučeravými vlasmi, ktorému satyr, alebo iná mytologická postava dáva piť víno z misky alebo rohu hojnosti. Medzi tými, ktorí pomáhali Bakcha vychovávať boli spravidla satyrovia, nymfy, Silénos a mainády.