141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 141. letnej aukcie - Alexander Eckerdt (1932 - 1992)

Top dražba 141. letnej aukcie - Alexander Eckerdt (1932 - 1992)

(165) ALEXANDER ECKERDT (1932 - 1992): Mesiac. 1963. Olej na plátne. 39 x 39 cm. Značené vľavo hore "Eckerdt 1963". Konečná cena: 2 800 €.

„Mesiac“

je zberateľsky vzácne dielo Alexandra Eckerdta. Okolo tohoto košického, dodnes plne nedoceneného a umelecko-historicky nezhodnoteného maliara sa behom času vytvoril akýsi kult. Je maliarom pre zasvätencov, má svoj úzky, ale neobyčajne verný okruh obdivovateľov a zberateľov. Objektívne vzaté však – najmä v šesťdesiatych rokoch určite patril k progresívnemu jadru súdobého výtvarného diania. Podľa Zsófie Kiss-Szemán: “… na umeleckú scénu vstupuje koncom 50. rokov a snaží sa o programovo moderný prejav a výraz s novou formou. V prvej polovici 60. rokov maľuje obrazy so zredukovanou, temnejšou farebnosťou, voľnou skladbou a snahou vyrovnať sa s odkazom syntetického kubizmu. V jeho dielach prevláda poetickosť s reminiscenciami na M. Chagalla, ale aj na F. Tichého. Tieto snahy sú sprevádzané zrieknutím sa perspektívy, kompozičnou neviazanosťou a jasnou naratívnosťou, ktorej sa maliar napriek zdaniu nikdy nevzdal. Od 70. rokov v jeho maľbe sledujeme istú ustálenosť, a to nielen v kvalite, ale aj v tematických okruhoch: motívy lásky, rodiny, ženy, od konca 70. rokov najmä krajiny. Obidva tieto tematické okruhy dostávajú lyrický a meditatívny charakter. Eckerdt nachádza svoj štýl v hranatých figúrach umiestnených do civilného prostredia, ktoré ozvláštňuje svojskými poetickými metaforami. Vďaka týmto prvkom jeho tvorba dospieva na prah zvláštnej imaginatívnej maľby...“.