141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 141. letnej aukcie - M. Benka (1888 - 1971)

Top dražba 141. letnej aukcie - M. Benka (1888 - 1971)

(72) MARTIN BENKA (1888 - 1971): Súbor krajinárskych kresieb (spolu 22 diel). Okolo 1960. Suché pastely na farebnom papieri. 34 x 44 cm (z toho dva výškové formáty 44 x 34 cm). Značené vpravo dole „M. Benka“ (dvakrát), „MB“ (jedenkrát), ostatné neznačené. Ku konvolútu diel je priložený znalecký posudok dr. Kataríny Bajcurovej. Konečná cena: 35 000 €. 


„Súbor krajinárskych kresieb“

patrí podľa posudku Kataríny Bajcurovej do záverečnej tvorby Martina Benku: „... na Benkovo autorstvo jednoznačne poukazuje rukopisný spôsob prevedenia, veľkorysé formulovanie, vnútorne monumentalizujúce komponovanie tvarov, tentokrát mimoriadne delikátna – pastelová – farebná kompozícia i uvoľnený a svieži kresliarsky rukopis s prvkami typickej ozdobnej kaligrafie – zvláštne ozdobnej čiary vyznačujúcej sa rytmickým a melodickým plynutím, ktoré robia z týchto diel „šperky“ svojho druhu. Hoci sa vyznačujú rôznym stupňom dokončenosti: niektoré sú skicovitejšie, dynamickejšie a viac kresbové, iné viac farebne a kompozične dotiahnuté a dokomponované, to neznižuje ich kvalitu, ale ukazuje na mnohostrannosť Benkovho kresliarskeho a koloristického talentu.... možno predpokladať, že diela vznikali ako momentálne záznamy – skice, štúdie, priamo v teréne, prípadne boli dokončované v ateliéri. Ide o vzácny súbor, aj vzhľadom na to, že je to kunvolút 22 diel realizovaných v technike pastelu, ktorému sa Benka venoval sporadicky a mal by byť zachovaný ako zberateľský celok...“. Narodil sa 21. 9. 1888 v Kostolišti, zomrel 28. 6. 1971 v Malackách. 1903-6 učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-9 maliarsky tovariš vo Viedni, kde 1908-9 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. 1909-13 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. 1913 účasť na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. 1913 cesta do Veličnej na Orave. 1910-44 s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do 1939. 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. 1915-18 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie. 1923 opäť cesta do Talianska. 1926 ako prvý Slovák sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. 1927 cesta do Paríža, 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska, Maroka. 1934 účasť na Bienále v Benátkach. 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. 1940-1941 ako mimoriadny profesor zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu.