141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 141. letnej aukcie - Max Schurmann (1890 - 1960). Autorský rekord!

Top dražba 141. letnej aukcie - Max Schurmann (1890 - 1960). Autorský rekord!

(52) MAX SCHURMANN (1890 - 1960): Krajina s rybníkom. Okolo 1920. Olej na plátne. 78 x 98 cm. Značené vľavo dole " Max Schurmann". Konečná cena: 5 200 €.


„Krajina s rybníkom“
je formátom reprezentačnou ukážkou luminizmu Maxa Schurmanna. Jeho mladícke maliarske skusovanie predstavuje azda jedinú, i keď veľmi oneskorenú splátku dlhu našej maľby monetovskému impresionizmu (s Monetom sa Schurmann spoznal osobne, dokonca maľoval v záhrade jeho ateliéru). Absolventa viedenskej akadémie zaviala prvá svetová vojna do impresionistickej "Mekky" Giverny, kde v krátkom období rokov 1914-1915 vytvoril cyklus diel, v ktorých harmonicky štylizované zelené a ružovofialové farebné škvrny strácali lokálnu funkciu (Hlava ženy v červenom klobúku, 1910 --1914; Ráno v Giverny, 1914; Záhrada Clauda Moneta 1914; Kosenie sena v Giverny, 1914; Tri stromy v hmle, 1914). Narodil sa 29. 8. 1890 vo Štvrtku na Ostrove, zomrel 24. 3. 1960 v Bratislave. V rokoch 1907-14 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. Griepenkerl, Bacher), potom na Akadémii Julien v Paríži. V rokoch 1914-18 bol ako cudzí štátny príslušník internovaný v kláštore vo francúzskom mestečku Espalion. Od roku 1918 žil v Nitre, kde v rokoch 1925-31 viedol súkromnú maliarsku školu. V rokoch 1920-25 pracoval v Paríži. V roku 1929 sa natrvalo usadil v Bratislave, kdesi v roku 1938 otvoril súkromnú maliarsku školu. 1941-45 pôsobil ako profesor na Oddelení kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT.