141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 141. letnej aukcie - Stano Filko (1937 - 2015)

Top dražba 141. letnej aukcie - Stano Filko (1937 - 2015)

(180) STANO FILKO (1937 - 2015): Slowak Šeherezáda. 1966 – 67. Akrylový sprej na umelej hmote v silikónovom obale. 108 x 54 cm. Značené v pravo dole "Filko 1966-67". Konečná cena: 7 600 €.

„Slowak Šeherezáda“

je symptomatickou ukážkou konceptuálnej polohy umenia Stana Filka. Tento umelec nepretržite, od polovice šesťdesiatych rokov, kedy vstúpil na výtvarnú scénu - patril medzi kľúčové osobnosti slovenskej výtvarnej scény a je neprehliadnuteľný aj v širšom medzinárodnom kontexte: "... o máloktorom slovenskom umelcovi možno povedať, že je "legendou", tvorcom, ktorý sa pokúsil prekročiť hranice regionálnej situovanosti tunajšieho umeleckého vývoja. Stano Filko počas temer piatich desaťročí tvorby zasiahol prakticky do všetkých dôležitých vývojových tendencií v súčasnom výtvarnom umení, využíval vari všetky klasické i novo vznikajúce vizuálne médiá. Vytvoril bezprecedentne obsiahle a mimoriadne členité dielo, ktoré sa svojou proteovskou podstatou vzpiera jednoznačnému zaradeniu. Dopomohol tomu aj sám, premysleným budovaním vlastnej individuálnej mytológie, čím ďalej splývajúcej do nerozlučného celku s jeho tvorbou, životnými postojmi a konaním. Filkova tvorba je svojou povahou konceptuálna. Toto tvrdenie, ktorým rád operujoval aj sám autor, môže na prvý pohľad znieť rozporne, ak máme na mysli zdanlivú chaotickú rôznosmernosť a rôznorodosť jeho tvorby. Napriek tomu má racionálne jadro. V jeho výtvarnom svete nájdeme introspekciu aj extrovertnosť, intelektuálny i intuitívny prístup, neosobnú objektovú artikuláciu i číro gestickú expresiu, hromadenie výrazových prostriedkov a inokedy zas ich nápadnú a programovú redukciu, ambíciu ovládnuť široký, nezmerný, priam kozmický priestor a zvláštny, miestami trochu ťažkopádny, rustikálny a rudimentárny "miestny kolorit". Vedome vystúpil proti umeniu (v tradičnom "meštiackom" zmysle slova) a proti "umeleckosti" artefaktu a jeho "pragmatickej" funkcii (v zmysle používania umeleckého diela na komerčné a iné, mimoumelecké, účely), od začiatku programovo narúšal konzervatívne spoločenské a kultúrne milieu Slovenska.... " (K. Bajcurová, A. Hrabušický).