141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 141. letnej aukcie - Vladimír Kompánek (1927 - 2011)

Top dražba 141. letnej aukcie - Vladimír Kompánek (1927 - 2011)

(158) VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 2011): Vianočný čas.  1988. Olej na sololite. 80 x 100 cm. Značené vpravo dole "V. Kompánek" a "K". Na zadnej strane popis diela autorovou rukou. Konečná cena: 9 200 €.


„Vianočný čas“

je veľkoformátovým dielom zrelého maliarstva Vladimíra Kompánka. Už od rokov 1977-80 vznikajú opakované série zím, v čase keď maliara po rozličných perzekúciách opätovne prijímajú do ZSVU. Od roku 1982 pribáda motív krásky a zvieraťa, drevené penáty a poľné znaky v soche a kresbe. Od 1990-93 drevené sochy veľkých rozmerov skladané z rozlične morených drevených dosiek. Podľa Kataríny Bajcurovej: „... charakteristický tvarový repertoár sa tak odvíjal od videného, zmyslovo a pocitovo zažitého prostredia vidieckeho – „dreveného“ – domova a jeho prvkov. Do snehu schúlené drevenice, ženy vo vlniakoch, prvky ľudovej architektúry: kríže, náhrobky, trojuholníkové štíty, zvonice, poľné ostrvy, stĺpy, rebrinové ploty a iné charakteristické motívy Kompánkovho obrazového sveta sa procesom abstrahovania, vzájomného spájania, kombinovania menili na zvláštne zostavy totemických skulptúr, kde znak architektúry – kaplnky, zvonice, štítu – často evokoval znak figúry – ženy, matky, madony a vice versa. Svojbytne sa tak prestupovali, splývali do novotvarov architektonické, figurálne a predmetné znaky. Tento totemický, skryto rituálny, symbolicko-nadčasový charakter Kompánkových sôch Dominik Tatarka priliehavo nazval penátmi, „ochrannými božstvami domova...“.