142. jesenná aukcia výtvarných diel

02. Október 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

142. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 142. jesennej aukcie - Gustáv Mallý (1879 - 1952)

Top dielo 142. jesennej aukcie - Gustáv Mallý (1879 - 1952)

(73) GUSTÁV MALLÝ (1879 - 1952): Starec s košíkom.  Okolo 1914. Olej na plátne. 49 x 33 cm. Značené vľavo dole "G.Mallý"

 

„Starec s košíkom“

je rané dielo Gustáva Mallého.   Osobnosť a osobitosť Gustáva Mallého v generačnom i sociografickom modelovaní dejín našej modernej maľby nemohla byť vlastne nikdy náležite zhodnotená: "... dielo Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádza medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry". (Marian Váross). Mallý až v roku 1927 (teda vtedy, keď Benka uzavrel najdôležitejšie obdobie vlastnej heroizačnej žánrovej koncepcie) a potom hlavne začiatkom tridsiatych rokov sa prvý raz i naposledy pokúsil o obmenu monumentalizácie ľudového žánru (Slovenské hody, okolo 1927; Svadba na dedine I, okolo 1930; Svadba na dedine II, okolo 1930; Veselica na dedine, 1931). Mallého svadby, hody, veselice, oberačky sa však nestali požadovanou oslavnou idylou, symbolickým povýšením folklórnej nedeľnosti. Jeho pozitivistický umelecký naturel dokázal vykladať ľudovú realitu len v jej prvoplánovej, nesymbolickej podobe. A tak sa cez epické zámery, žoviálne rozprávačstvo presadili skôr sociografické zámery, vyúsťujúce do isto neželanej ironizácie a grotesknosti. Mallého kompozície odkazovali ani nie tak k Benkovi, ako skôr oživovali maliarovu secesno-expresívnu epizódu rokov 1918--1919. V nej definitívne uzavrel vlastný predprevratový žánrizmus priamočiarym naturalizmom, váhajúcim medzi sociálnou kritikou a ilustratívnou ponáškou na ľudovú baladu (Dedinský zaklínač, okolo 1919; Na návrší pod kostolíkom, okolo 1919; V studienke straší, okolo 1919; Rozprávkový strom, okolo 1919).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.