142. jesenná aukcia výtvarných diel

02. Október 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

142. jesenná aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top dielo 142. jesennej aukcie - Ladislav Guderna (1921 - 1999)

Top dielo 142. jesennej aukcie - Ladislav Guderna (1921 - 1999)

(109) LADISLAV GUDERNA (1921 - 1999): Duch. 1970. Ceruza na papieri. 104 x 63 cm. Značené vpravo dole "L. Guderna 70". Dielo bolo vystavené a publikované in: Ladislav Guderna - Lietajúca ryba GMB, 2011 - 2012. Potvrdenie s pečiatkou galérie na zadnej strane. Priložený posudok dr. Ivana Jančára.

 

„DUCH“
je dielo neosurrealistickej tvorby Ladislava Gudernu. Podľa Ivana Jančára: „... táto etapa autorovej tvorby zostala na Slovensku. pomerne neznáma taktiež v súčasnosti sa objavujú jeho diela na trhu s výtvarným umením len sporadicky. Guderna sa tu predstavuje ako veľmi kvalitný kresliar, tvarovo pri zobrazení figúry vychádzajúci až z barokového poučenia s precízne prepracovanou drapériou pod ktorou sa črtajú náznaky tela. Postava ducha je situovaná do interiérového priestoru s niekoľkými, u Gudernu často používanými geometrickými prvkami, ako napr. štvorčeková podlaha, motív kruhov a pod. Celé dielo má výrazne surrealizujúci charakter, avšak u Gudernu nemôžeme hovoriť o ortodoxnom surrealizme s prevahou podvedomia na umeleckú tvorbu, skôr intelektuálne redukovanou podobou s používaním konkrétnych motívov. Pozoruhodná je aj hra s priestorom, keď autor naznačuje niektoré priestory v priestore, ako napríklad otvor do postavy ducha, jeho odraz, situovanie do priestoru, ktorého pokračovanie je v pozadí naznačené...“.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.