144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

11. December 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2018 - Gabriel Cornelius von Max (1840 - 1915)

Top dražba roku 2018 - Gabriel Cornelius von Max (1840 - 1915)

(15) GABRIEL CORNELIUS  VON MAX (1840 - 1915): Akt ženy ako Venuše. Okolo 1900. Olej na plátne. 108 x 78,5 cm. Neznačené. Konečná cena: 40 000 €. 

 

Proveniencia

Významná súkromná zbierka v Maďarsku. K dielu je priložené povolenie vývozu vystavené MK Maďarska (7. 5. 2017) a znalecký posudok spracovaný dr. László Lengyelom (6. 2. 2016)

 

„Akt ženy ako Venuše“

je reprezentačným dielom Gabriela Corneliusa von Maxa. Rakúskeho maliara narodeného v Prahe. Bol významným umelcom, vychádzajúcim z Pilotyho školy, ktorý zanechal žánrovú a historizujúcu maľbu a vybudoval si alegoricko-mystický obrazový jazyk, typický aj pre secesné umenie. Najväčšia zbierka jeho diel sa nachádza v Spojených štátoch. Od 1855  študoval na pražskej Akadémii výtvarných umení. Po ukončení trojročného štúdia v Prahe, pokračoval na Akadémii vo Viedni. Po opätovnom návrate do rodného mesta, chcel Max odísť študovať do Paríža. Avšak, pôvodne len zastávka po ceste, Mníchov sa stal jeho doživotným pôsobiskom. Po štúdiu na domácej Akadémii v ateliéri Karla Theodora von Piloty, sa stal v roku 1879 profesorom historickej maľby. Vo svojej tvorbe sa zaujímal o parapsychológiu, konkrétne o námesačnosť, hypnózu a špiritizmus. Rovnako sa zaujímal aj o darvinizmus, Schopenhaureove idei a rôzne mystické tradície. 1867 zaznamenal prvý maliarsky úspech dielom Martýr na Kríži, okrem použitia tmavej palety sa vyznačuje aj zachytením nábožensko-mystického symbolizmu. V jeho tvorbe nachádzame rovnako záujem o antropológiu. Často sa obklopoval opicami, ktorým v niektorých maľbách dával ľudskú podobu. Max používal pri práci aj fotografiu. Veľké množstvo fotografií dokazuje to, že boli priamym podkladom do jeho obrazov. (Lucia Ramljaková)