144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

11. December 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dielo 144. zimnej aukcie - Neznámy nemecký maliar

Top dielo 144. zimnej aukcie - Neznámy nemecký maliar

(119) NEZNÁMY NEMECKÝ MALIAR: Epitaf neznámeho šľachtica s bolestným Kristom a donátorom. Okolo 1570 - 90. Olej na drevenej doske. 102 x 102 cm. Neznačené.

 

„Epitaf neznámeho šlachtica s bolestným Kristom a donátorom“

je vynikajúcou ukážkou epitafovej tvorby konca 16. storočia. S najväčšou pravdepodobnosťou bol  obraz vytvorený v nemeckom prostredí. Erby s diviakom boli v tejto oblasti pomerne rozšírené (sviňa bola v germánskej mytológii považovaná za posvätné zviera) a erb na epitafe sa najviac približuje rodovým erbom rodín Schweinbach, Holnhausen a Ebersbach.

Centrálnej časti epitafu dominuje stojaca postava bolestného Krista. Pri jeho nohách sú z oboch strán zobrazené kľačiace postavy mužov - na ľavej strane postava donátora, muža, zobrazeného v civilnom odeve, s čiapkou v ruke. Na pravej kľačí muž v brnení a zbroji - mŕtvy, pre ktorého bol epitaf vytvorený. Pred obomi mužmi sú namaľované rodové erby s diviakmi, ktoré uzatvárajú celý výjav zo strany diváka. Kompozícia je umiestnená v priestore redukovanej architektúry, ktorá ešte vychádza z gotickej tradície. Výjavu s Kristom a mužmi sa na oboch stranách sa prizerajú anjeli, ktrorí uzatvárajú celú kompozíciu architektúry  s figurálnou scénou.

Epitaf predstavuje vo výtvarnom umení zvláštny, špecifický, fenomén, ktorý dosiahol obrovskú popularitu v 16. a 17. storočí. Bol príznačný nie len pre katolícke prostredie, ale rozšíril sa i v rámci protestantského sakrálneho prostredia. Termín epitaf pochádza z gréčtiny a znamená “k hrobu prislúchajúci”. Rozširoval sa v kostoloch už od 14. storočia a nemusel vôbec súvisieť s miestom pohrebu. Slúžil ako reprezentácia rodovej či osobnej pamiatky  a ako vyjadrenie kresťanskej viery v spasenie človeka. Obraz bol s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou epitafovej krídlovej skrine, ktorá bola - najčastejšie na predele - opatrená zvyčajne nápisom, charakterizujúcim v stručnosti život a skutky mŕtveho. Spôsob maľby jednotlivých postáv, ako i dôsledné zobrazenie prvkov architektúry, prezrádza mimoriadne nadaného a školeného majstra. Dielo je unikátnou a ojedinelou ukážkou tohto typu maliarskej produkcie konca 16. storočia (Zuzana Konopásková).

Aukcie

143. večerná aukciaNa aukcii bolo vydražených 44 diel (52%) v celkovej hodnote 402 200 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.143. večerná aukcia

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.