144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

11. December 2018, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

144. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dielo 144. zimnej aukcie - Neznámy západoeurópsky maliar

Top dielo 144. zimnej aukcie - Neznámy západoeurópsky maliar

120. Neznámy západoeurópsky maliar: Umučenie sv. Vavrinca (podľa grafickej predlohy Lucasa Vostermana). Okolo 1690. Autor vytvoril obraz podľa grafického listu Lucasa Vostermana z roku 1624. Autor grafického listu (v zbierkach SNG - G 13675) ako predlohu použil rovnomenný obraz Petra Paula Rubensa z roku 1614, ktorý je v zbierkach Alte Pinakothek v Mnichove. Podobný, ale školenejšou rukou vypracovaný variant diela vlastní SNG (O 347). Olej na plechu. 47 x 34 cm. Neznačené.

 

„UMUČENIE sv. VAVRINCA“

je dielo západoeurópskeho barokového maliara. Predstavuje typické dobové zobrazenie tohto námetu. Exponovanosť, dynamika, kompozícia, ktorej hlavnou osou je diagonála tela mučeníka. Barokovú dynamiku podporujú aj gestá a postoje osôb, ktoré sú súčasťou výjavu, najmä postava muža, ktorý v dynamickom podrepe prikladá do ohňa a dve mužské postavy, ktoré Vavrinca pritláčajú na rošt. Tieto postavy svojím postojom, akoby z pohľadu diváka, uzatvárajú celú scénu. Neprirodzene anatomicky a proporčne deformované časti tiel dodávajú obrazu ešte väčšiu dramatickosť. Sv. Vavrinec na rozdiel od vojakov neprejavuje emócie. Z jeho tela vyžaruje pokoj. Bledosť pokožky korešponduje s postavou - sochou cisára Valeriána, ktorá, umiestnená v nike, pozoruje celý výjav. Jediným prvkom, osobou, ktorá predstavuje spojitosť s metafyzickým posolstvom celej scény je postava anjelika s palmovou ratolesťou v ruke, ktorý sa vznáša nad celým výjavom. Obraz síce nemôžeme nazvať majstrovským, no napriek tomu je vynikajúcou ukážkou vypätej a emocionálnej silnej barokovej maľby. Na základe slohovej komparácie môžeme obraz zaradiť do západoeurópskej maliarskej produkcie konca 17. storočia.

 

Obdobie baroka bolo pre umenie, slúžiace katolíckej cirkvi, obdobím martýrstva. Nielenže kňazi, rehoľníci a najmä misionári zomierali pre šírenie viery po celom svete, ale martýrstvo sa stalo silnou ideologickou zbraňou. Zobrazovanie utrpenia, ktoré podstúpili svätci v dôsledku obhajovania, či šírenia viery, sa stalo mocnou zbraňou v rukách cirkvi. Emotívne vypäté scény mali pomáhať k upevňovaniu viery, v predchádzajúcich obdobiach protestantizmom naštrbenej hegemónie katolicizmu. V maliarstve i sochárstve cirkev obracia pozornosť na celú galériu mučeníkov od obdobia počiatkov christianizácie až po martýrov svojej doby. Ikonografia zobrazovania týchto scén vychádza zo stredovekých legiend, ktoré však boli často doplnené a prepracované a do najmenších detailov popisovali utrpenie svätcov. Umenie baroka, postavené na dramatickom stvárnení takýchto tém, emotívne zobrazovalo brutalitu konca života týchto, vieru obsahujúcich svätých.

 

Sv. Vavrinec (zomrel 10. 8. 258) pochádzal zo Španielska, v mladosti prišiel do Ríma, kde si za svojho učiteľa vybral kňaza, ktorý sa neskôr stal pápežom Sixtom II. Vavrinec vynikal v cnostiach, dôsledný bol najmä v otázkach mravnej čistoty. V roku 257 sa stal dôležitým pápežovým pomocníkom, diakonom a správcom cirkevného majetku. Jeho úlohou bola i charitatívna činnosť. V tom období bol pri moci cisár Valerián, ktorý veľmi tvrdo prenasledoval kresťanov. Sixta II. zabil pri bohoslužbe. Podľa textov sv. Ambrózia a sv. Augustína bol Vavrinec umučený ohňom tri dni po smrti pápeža.  Vavrinec mal tri dni na to, aby pre cisára nachystal prehľad všetkých cirkevných majetkov. Po troch dňoch, keď chcel cisár Valerián vidieť cirkevné bohatstvo odpovedal, že bohatstvom cirkvi sú chudobní, sirotkovia a vdovy a o tých by sa mal cisár starať. Cisár ho dal následne mučiť veľmi krutým spôsobom. Najskôr Vavrinca bičovali a naťahovali na škripci a potom veľmi pomaly mučili ohňom. Reťazami bol pripútaný k roštu a opekaný horúcimi uhlíkmi.V blízkosti jeho hrobu bola už v roku 330 postavená bazilika. Jeho smrť sa stala námetom umenia už v rannom stredoveku. V barokovom umení sa k utrpeniu sv. Vavrinca vracali maliari, objavuje sa i v sochárskej produkcii (Zuzana Konopásková).

Aukcie

143. večerná aukciaNa aukcii bolo vydražených 44 diel (52%) v celkovej hodnote 402 200 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.143. večerná aukcia

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.