146. aukcia výtvarných diel

18. Jún 2019, 18:00

146. aukcia výtvarných diel

Aktuality

Top  dražba 146. aukcie - Denisa Lehocká (1971)

Top dražba 146. aukcie - Denisa Lehocká (1971)

(115) DENISA LEHOCKÁ (1971): Bez názvu. 2016. Kombinácia techník na plátne. 40,5 x 50 cm. Značené na zadnej strane „Denisa Lehocká 2016“. Konečná cena: 6 200 €.

 

Pokusy o interpretáciu diela Denisy Lehockej zvyčajne začínajú, respektíve končia hľadaním kľúča k čítaniu jej kresieb, obrazov a priestorových inštalácií. Lehocká svoje diela zásadne nepomenúva, roky ich označuje identicky Bez názvu, čím ambíciám vysvetľovať vlastnú tvorbu dlhodobo nepomáha. Nie je to prejav arogancie, naopak, skôr hlbokého sústredenia. Jeho výsledkom je koncentrovaná pozornosť, ktorú autorka venuje rovnocenne drobnej kresbe,  ale aj rosiahlej priestorovej inštalácii. Lehocká dôsledne pracuje s (vizuálnym) jazykom, ktorým prehovára o „veciach“ - vzťahoch a emóciách prostredníctvom premysleného priestorového usporiadania (uvažovania). Niekedy je správou, inokedy postrehom, najčastejšie pravdepodobne poéziou, konkrétne asi priestorovým haiku. V zdanlivo ustálenej forme, no v neobmedzených variáciách, rozpráva o krajných bodoch, aktivuje, ale aj testuje naše vnímanie. Je to otvorený, no prísny systém (náhoda v ňom nemá miesto). Intímny, no pritom veľmi racionálny. Je taxonómiou – klasifikuje a je klasifikovaný – určuje ho forma, počet, rozmiestnenie či veľkosť, ale zároveň aj anatómiou – prehovára v sústavách a štruktúrach, je hierarchiou. V jednoduchej, no komplexnej forme spája triedenie aj hromadenie.  Vychádza z najvnútornejších pohnútok – je systematickou transformáciou autorkinej citlivosti voči okolitému svetu, prerozprávaným výsekom reality. Lehocká jednoducho prehovára hmotnými slovami o nehmotných veciach, na hranici (našich a jej) viditeľností.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť