147. večerná aukcia

22. Október 2019, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

147. večerná aukcia

Aktuality

Top dielo 147. aukcie - Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

Top dielo 147. aukcie - Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

(55) ĽUDOVÍT FULLA:  (1902 - 1980): Jánošík.1956. Olej na sololite, autorské rámovanie. 14,5 x 18 cm. Značené vpravo hore „Fulla".  Proveniencia: dielo bolo súčasným majiteľom získané priamo z ateliéru umelca.

 

„Jánošík“ patrí do pomerne rozsiahleho okruhu neskoršej tvorby Ľudovíta Fullu, venovanej jánošíkovskej resp. zbojníckej tematike. Je vyslovene komorným dokladom, že “abstrahujúci” pól maliarstva Ľudovíta Fullu sa v neskoršej fáze zbližuje a niekedy už celkom splýva s tradičnejším poňatím. Už od vojnových čias Fullova modernita stráca priamy kontakt s okolitým výtvarným dianím, len obmieňa už poznané a dosiahnuté. Niet sa ani čo diviť. Nielen Fulla, ale aj celá “zakladateľská” vrstva našej moderny sa vo vojnových časoch ocitla v izolácii, nielen politickej, ale aj umeleckej. Jej program sa zhodou vonkajších, ale i vnútorných okolností dostal do vývinovej defenzívy a rozhodujúcu iniciatívu prebrali mladší. Aj Fulla, v osihotenosti martinského ústrania, v týchto “rokoch horkosti”, chtiac-nechtiac siahal už len po vlastných výtvarných zdrojoch. Snažil sa ďalej o prehĺbenie toho, čo poznal najdôvernejšie -- ľudovú tradíciu, štylistiku jej výtvarných postupov, nadsadil primitivizujúce, rustikálne akcenty. Neusiloval už o kontakt so súdobou modernou. Naopak - odvolával sa na duchovnú podstatu národnej tradície, na jej kresťanské základy. Okrem niekoľkých žánrových obrazov (Gazda zo Ždiaru, 1939; Nevesta, 1944), ktoré sú ojedinelými predzvesťami povojnovej série monumentálnych krojovaných figúr (Družba I, 1946; Družba II, 1946; Nevesta, 1947; Regrút, 1948; Jánošík na bielom koni, 1948; Slovenská nevesta, 1949) sa sústredil hlavne na sakrálne námety. Okrem vzácneho, hlboko osobného poodhalenia tých najindividuálnejších podstát maliarovej osobnej filozofie, etického imperatívu všetkých jeho umeleckých snažení, z pohľadu jeho celkového diela nepriniesli mnoho nového. Iba definitívne potvrdili už trvalý kompromis uzavretý s modernou, usadenie sa v domácich súvislostiach, myšlienkových rámcoch národného mýtu. Fulla tak svojou neskoršou tvorbou postavil do nového svetla aj vlastné experimenty rozhrania rokov dvadsiatych a tridsiatych i ich dovŕšenie v nasledujúcej syntéze. Poukázal na druhú stranu mince vlastného úsilia o modernú generalizáciu národného mýtu. Slovenský svet ukazovaný Fullovými dielami je totiž svetom bez rozporov. Je to folkloristická fantázia, v rámcoch ktorej symbolické prvky označujúce podstatu slovenskosti, života, práce, kultúry slovenského človeka spolunažívajú. Úsilie o vševyjadrujúcu šifru, ikonický znak muselo rezignovať na každú náhodnosť, časovosť, detailnosť. Totemický charakter diela však vylučuje aj každú konfliktnosť a protirečivosť. Zadnými vrátkami modernistickej štýlovosti sa takto vo Fullových obrazoch logicky len nanovo aktualizovala nečasovosť Benkových pietistických, ahistorických predstáv. Napriek všetkej -- Benku navidomoči prekonávajúcej -- precíznosti modernej maliarskej reči i Fulla v konečných dôsledkoch odkazoval k idealistickým predstavám mýtickej minulosti a nehľadal významnejší kontakt s duchovnými skutočnosťami prítomnosti života národa. To samozrejme neznižuje veľkosť a nezastupiteľnosť jeho maliarskeho činu: len pomenováva jeho neprekročiteľné limity. Novú obrodu Fullovho záujmu o tento kultový romantický sujet prinesie potom polovica 50. rokov - okrem kresieb a grafík najmä: Jánošík, ochranca chudoby. 1955. 175 x 225 cm (PGU ŽLINA); Jánošík, ochranca chudoby. 1956. 80 x 10 cm (GĽF Ružomberok), ale aj drobná kompozícia, obdobná nami predkladanému dielu: Jánošík, ochranca chudoby. 1956. 11, 7 x 15, 3 cm (súkromný majetok).

Aukcie

146. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 73 diel (44%) v celkovej hodnote 269 990 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.146. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť