147. večerná aukcia

22. Október 2019, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

147. večerná aukcia

Aktuality

Top dielo 147. aukcie - Martin Benka (1888 - 1971)

Top dielo 147. aukcie - Martin Benka (1888 - 1971)

(25) MARTIN BENKA (1888 - 1971): Liptovská krajina. Okolo 1932. Olej na plátne. 68 x 47 cm. Značené vľavo dole „M. Benka".  Vystavené: Martin Benka Zaujatý krásou. Aukčná spoločnosť SOGA, 10. 9. – 4. 10. 2019.  Publikované: Bajcurová, K.: Martin Benka Zaujatý Krásou. Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava (kat. č. 47)

 

 

„Liptovská krajina“ je datovaná do roku 1932, teda do prvého vrcholu tvorby Martina Benku. Z hľadiska jej kompozície a ikonografie sa však obraz skôr dovoláva výrazovej reči Benkovho prvého slovenského obdobia 1922 – 1928. Azda najlepšie to vidno pre Benku vtedy typickým symbolickým rytmizovaním ikonografie trojplánovej obrazovej kompozície. V prvom, divákovi najbližšom pláne spravidla umiestňuje lyrickú, len náznakovú a takmer nečitateľnú figurálnu stafáž, v druhom epické, doplňujúce odbočky a tretí “zarámuje” kulisou horských hrebeňov. Tento kompozičný sled možno ľahko “preložiť” do klišéovitej literárnej reči: práca ako najprirodzenejšia forma kontaktu slovenského človeka s prírodou - jeho víťazný zápas s ňou -- oslava slovenskej vlasti. Takto podmienenému symbolizmu sa podriaďujú všetky maliarske prostriedky. Tvar sa stáva čoraz celistvejší, pôvabným, elegantným spôsobom sa napája na ďalší susediaci. Expresívne kresebné kontúrovanie linkou ustupuje jemnejším, len farebným tieňovaním naznačeným prechodom. Skrátka -- Benkov “expresionizmus” bol vždy – nielen v začiatkoch - len umierneným nadsadením pôvodnej, nikdy celkom nezabudnutej secesnej plynulosti, symbolistickej súhry skladobných súčastí obrazovej kompozície. Aký však vývin prekonalo Benkovo umenie na tomto štýlovom základe? Benka bol a ostal klasickým dedičom klímy “odchádzajúceho storočia”. Príklon k secesnému tvarosloviu jeho počiatočnej tvorby nebol vôbec osamoteným tvorivým činom. Bol len jedným z viacerých rozbehov našej maľby k moderne v období okolo roku 1910. Jeho výnimočnosť však spočívala v tom, že ako prvý a jediný chcel dať programovo secesnej ornamentálnosti, dekorativizmu, etnické značenie.

 

Do roku 1918 však toto úsilie bolo len latentné. Až od začiatku dvadsiatych rokov sa ustaľuje umelcova nezameniteľná farebná arabeska, tvarová a kompozičná štylizácia, ale najmä príznačná rukopisná kaligrafia (Benka štetcom vždy viac kreslil ako maľoval) rodiaca sa už niekedy v rokoch 1910-1911 a definitívne sa ustaľujúca v miloňovickom období. Pretrvala a do istej miery protirečila zámerom vrcholnej tvorby období rokov 1921--1927 a 1931- -1934 a končila v manierizme maľby rokov štyridsiatych. V každom prípade sa stala poznávacím znakom Benkovej umeleckej filozofie -- práve ona totiž poukazovala k jedinečnej, neverbalizovateľnej kvalite, optickej podobe “slovenskosti”. S odstupom času sa tento Benkov čin zdá samozrejmý. Bez ohľadu na to, či jeho maľbu pokladáme za anachronickú, alebo výsostne modernú, reč jej významov je asi každému Slovákovi nevysvetliteľným spôsobom blízka a zrozumiteľná. Nie však (a v tom je, podľa nás, jadro problému) v polohe racionálne hodnotiteľnej umeleckej výpovede o slovenskej “realite”, ale len ako intuitívne, citovo vnímanej metafory. Zviditeľnenia osudovo záväzného pravzoru fyzickej i duchovnej podstaty nášho národa.

Aukcie

146. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 73 diel (44%) v celkovej hodnote 269 990 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.146. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť