147. večerná aukcia

22. Október 2019, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

147. večerná aukcia

Aktuality

Top dielo 147. aukcie - Vojtech Erdélyi (1891 - 1955)

Top dielo 147. aukcie - Vojtech Erdélyi (1891 - 1955)

(61) VOJTECH (BÉLA) ERDÉLYI:  (1891 - 1955): Pri jazere. Po 1920. Olej na kartóne. 69 x 56 cm. Značené vľavo dole "Erdelyi".

 

„Pri jazere“ je špičkové dielo „podkarpatského expresionistu“ Vojtecha Erdélyiho. Je celkom zvláštne, ako sa bezpríkladný modernizmus tohto maliara postupne vytratil z dejinného obrazu našej novodobej maľby. Až po roku 1989 sa jej dostáva oneskoreného uznania – ani tak nie však zásluhou umeleckých historikov – oveľa viac a dôraznejšie pričinením česko-slovenského umeleckého obchodu. Pritom, umenie tejto zakladateľskej osobnosti Podkarpatského výtvarného okruhu sa v už dobe svojho vzniku dočkalo vyslovene nadšeného prijatia. Svoju úlohu tu akiste zohrala nacionálna roztrieštenosť vtedajšej kultúrnej scény. Do súvislosti vtedajších modernistických aktivít totiž Erdélyiho uviedol maďarský kritik Kálmán Brogyányi, ktorý kládol jeho maliarstvo druhej polovice dvadsiatych rokov na roveň Jasuschovi, priznával mu výnimočné miesto v rozmeroch maliarskej moderny Slovenska: “ ...jeho maľba presahuje hranice Slovenska, jeho kultúra, jemná výtvarná malebnosť má pôvod v Paríži... (Erdélyiho) absolútne vycibrená maľba hľadá metafyzický obsah. Cez farbu a formu vyjadruje svoje pocity. Tieto pocity sú natoľko abstrahované, že sa ...blýskajú na obraze cez jemnosti maľby ako dych...“. Podkarpatskí maliari, najmä Béla Erdélyi a Jozef Bokšay, sa v dvadsiatych rokoch zúčastňovali výstav v Mníchove, Budapešti, Benátkach, Paríži. Pre Bratislavu, či dokonca Prahu však ostávali neznámym pojmom – nikto z relevantných kritikov netušil o existencii školy moderného umenia v zaostalej východnej provincii Československa. Ich dielo propagoval pre kultúrnu československú verejnosť veľký priateľ Rusínov a Podkarpatskej Rusi český básnik a literárny kritik Jaroslav Zatloukal. V roku 1931 bol založený Spolok výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi. O jeho činnosť prejavil záujem aj štát. Od maliarov sa kupovali zo štátnych prostriedkov obrazy, umelci dostávali štipendiá na študijné cesty. Zvlášť Užhorodský školský referát po vedením L. Kaigla skúpil mnoho obrazov, ktoré sa mali stať základom budúcej Podkarpatskej galérie. Na rozdiel od väčšiny českých a slovenských kritikov, ktorí hodnotili výsledky práce Podkarpatských výtvarníkov ako celku, J. Zatloukal venoval veľkú pozornosť tvorivému profilu jednotlivých umelcov. Na prvom mieste zmieňuje Erdélyiho, ktorý „sa zapája sa do moderných výtvarných smerov.... Vypjal sa vysoko nad realitu, aby z nej podržal len najnutnejšie charakter. Jeho krajiny, tak často s jazerami, sú prevažne držané v studených farbách, najviac zelenej a modrej ... Expresionizmus našiel v Erdélyim maliara veľkých potenciu výtvarných. Horečný zápas o vlastnú výtvarnú reč odráža sa v rôznych tých obrazoch. Na každom plátne možné zachytiť stopy hľadanie vlastných výrazových prostriedkov. Dramatickosť charakterizuje tvorbu Erdélyiho, ako aj ponurá farebnosť, pod ktorej dynamikou treba hľadať vášnivý cit umelcov.... lyričnosť prestupuje plátna tohto umelca, v ktorých je zvláštne silná nadvláda farieb... .“

Aukcie

146. aukcia výtvarných dielNa aukcii bolo vydražených 73 diel (44%) v celkovej hodnote 269 990 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.146. aukcia výtvarných diel

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť