138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

05. December 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2017 - Philips P. Wouwerman (1619 - 1668). Najvyššia dosiahnutá konečná cena za dielo starého európskeho umenia!

Top dražba roku 2017 - Philips P. Wouwerman (1619 - 1668). Najvyššia dosiahnutá konečná cena za dielo starého európskeho umenia!

(33) Philips Pauwelsz Wouwerman  (1619 – 1668) - Nasledovník: Skupina jazdcov na odpočinku pri poľovačke na srnce. Okolo 1690. Olej na plátne. 91 x 72 cm. Neznačené. Konečná cena: 20 000 EUR.

 

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku.

 

Skupina jazdcov na odpočinku pri poľovačke na srnce“

je podľa expertízy dr. Zuzany Ludikovej: „...  rezultátom dôležitých inovácií dosiahnutých v nizozemskom žánrovom maliarstve i krajinárstve, ktoré kulminovali okolo polovice 17. storočia.  Scény odpočívajúcich pocestných, či jazdcov siahajú do tradície haarlemského maliarstva stanovenej Pietrom de Molijn, Salomonom van Ruysdael a z mladšej generácie Isacom van Ostade. Výraz pre svoje invencie nachádzali v pohyboch aktérov a v zázname jedinečnej atmosféry. Jedným z populárnych zúročiteľov spojenia scén vzatých z každodenného života a majstrovsky podaných krajinárskych scenérií bol Philips Pauwelsz Wouwerman. Prezentovaná krajina nepripomína nizozemské prostredie, ale alpské. Autor oblačnou oblohou vystupňoval hĺbku jasne členenej kompozície. Nasledovník Wouwermana, ako reprezentanti mladšej generácie, sústredili svoju pozornosť na kontext akcie a prostredia.  Zachytená je scéna odpočinku jazdcov na poľovačke srnca, ako to možno usúdiť z pokojnej pozície jazdcov a sediacich psov a predovšetkým do centra pozornosti daného osla, ktorý nesie zabitého srnca. Zvláštnosťou osla, ktorý je hlavným informačným nositeľom deja je jeho ozdobný postroj, známy z tvorby Nicolaesa Pietersza Berchema.  Predpokladaný pobyt Nicolaesa Berchema v Taliansku sa v súčasnosti zdá byť málo pravdepodobný, hoci patrí k najvýznamnejším reprezentantom tzv. italizujúcej krajiny. Motív osla v ozdobnom postroji často opakoval v sprievode ľudí v kroji s typickým klobúkom a pelegrínou severotalianskeho kočovného etnika Savojardov. Maliar obrazu mal nepochybne pred očami grafiku reprodukujúcu Berchemovo dielo a okrem uvedenia nápadného motívu sa pokúsil aj o imitáciu talianskeho prostredia úkazmi atmosférickej premeny horského prostredia.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.