135. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. Jún 2017, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

135. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba 135. letnej aukcie - Bohumil Kafka (1878 - 1942)

Top dražba 135. letnej aukcie - Bohumil Kafka (1878 - 1942)

(100) BOHUMIL KAFKA (1878 – 1942): Generál M. R. Štefánik. 1933. Bronz. Výška 49, 5 cm. Značené vpredu dole "B. Kafka". Vzadu na podstavci nápis: "Aničke Wollmanovej - Fajnorovej venuje Ján Cáblik. Konečná cena: 10 900 €


„Generál M. R. Štefánik“

je zberateľsky vzácnym dokladom jednej dôležitej epizódy rozvinu nášho medzivojnového sochárstva. Súbeh na Štefánikov pomník pre Bratislavu bol vypísaný roku 1928. Po tom čo nepriniesol želateľné výtvarné výsledky, bol do užšej súťaže vyzvaný známy český sochár Bohumil Kafka (spolu s maliarom Jaromírom Jarešom a architektom Kamilom Roškotom), ktorý bol roku 1931 poverený realizáciou pomníka. (K vývoju pomníkového obrazu Štefánika v Kafkovom diele pozri bližšie: Pomník generála Štefánika v Bratislave. Volné směry, 26, 1928 – 29, s. 339; Žákavec, F.: Kafkuv návrh pomníku generála Štefánika v Bratislave. Umění 2, 1929, s. 234 – 237). Dielo uskutočnil v období, keď sa už uzavrela podnetná etapa jeho umeleckého vývoja zo začiatku storočia, pohybujúca sa na priesečníkoch impresionizmu, secesie a symbolizmu, teraz sa ako oficiálny český sochár-monumentalista vracal k tradičnému myslbekovskému chápaniu sochy. Ako miesto pre postavenie pomníka bolo určené bývalé Korunovačné (dnešné námestie Ľudovíta Štúra), odkiaľ len prednedávnom odstránili zvyšky rozbitého pomníka Márie Terézie. Konečné riešenie predstavovalo postavu Štefánika riešenú -- vzhľadom na zaužívanú ikonografiu tohto motívu v slovenskom sochárstve -- netradične, v leteckom úbore, ktorá sa nad kamenným plató dvíhala na vysokom podstavci. Za ním sa týčil mohutný železobetónový pylón ukončený bronzovým levom držiacim štátny znak. Pomník nemal šťastný osud -- už počas vzniku pod zámienkou obvinení z plagiátu sa stal terčom separatistických útokov a zákulisného politikárčenia, neskôr rôznych štátoprávnych úprav. V júni 1940 bol český lev, so štátnym znakom bývalého Československa aj napriek Kafkovmu protestu odstránený a postupne sa začal rozoberať aj pylón. Napokon však aj bronzového generála postihol podobný obrazoborecký osud ako jeho mramorovú predchodkyňu. Pomník bol odstránený roku 1954, socha generála bola údajne roztavená.