132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

13. December 2016, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

132. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Aktuality

Top dražba roku 2016 - Neznámy nemecký sochár. Najvyššia dosiahnutá cena za dielo stredovekej plastiky!

Top dražba roku 2016 - Neznámy nemecký sochár. Najvyššia dosiahnutá cena za dielo stredovekej plastiky!

(35) NEZNÁMY NEMECKÝ SOCHÁR: Svätá Barbora. Okolo 1520. Drevo, polychrómia. Výška 154 cm. Konečná cena: 15 000,00 €

 

PROVENIENCIA

Významná súkromná zbierka na Slovensku. K dielu je priložená umelecko-historická expertíza dr. Zuzany Konopáskovej.

 

Svätá Barbora“
patrí medzi diela neskorej gotiky a s určitosťou možno jej vznik zaradiť do nemeckého prostredia a datovať ju do obdobia okolo roku 1520. Rezbárskym sprcovaním odkazuje na vyspelú rezbársku dielňu. Medzi hlavné atribúty svätej Barbory patria veža, meč, pávie pero alebo kalich s eucharistiou. V našom pípade rezbár využil pomerne vzácny typ zobrazenia Barbory, stojacej na postave Dioskura. Symbolikou takéhoto zobrazenia je víťazstvo kresťanstva nad pohanstvom. V prepojení s kalichom, ktorý má sv. Barbora v ruke, a ktorý symbolizuje Kristovu obetu a vykúpenie je Barborino martýrium odkazom na Kristovo umučenie a zmŕstvychvstanie. Postava sv. Barbory poukazuje na rezbársky mimoriadne vyspelého majstra, či dielňu. Svedčia o tom nielen citlivo spracované detaily rúk a tváre svätice, ale aj celková kompozícia, práca s drapériou a v neposlednom rade aj spôsb zobrazenia mužskej postavy pod nohami Barbory. Socha je rezaná striktne napohľad spedu a z korýtkového vydlabania zadej časti sa dá usudzovať, že mohlabyť súčasťou väčšieho oltárneho celku. Barbora má širokú tvár, vysoké čelo s výražným obočím, dlhým štíhlym nosom, úzkymi, pevne zovretými perami a výraznou bradou. V tvári sa ajstrovi podarilo zobraziť pokoru a odovzdanie. Emócie, ktoré napovedajú záver stredovekého spôsobu zobrazenia tejto svetice. A hoci má kompozične socha všetky prvky gotického spôsbu zobrazenia ľudskej postavy, jej účes, pokrývka hlavy pod korunou, ako i brokátovanie odevu odkazujú už na počiatky renesančnej tvorby a istú paralelu v týchto detailoch môžme vidieť napríklad v oltárej tabuli sv. Barbory od Hansa Holbeina ml. z roku 1516 zo zbierok Alte Pinakothek v Mníchove. Socha Sv. Barbory nesie známky neskorších reštaurátorských zásahov. Tieto však neuberajú na jej mimoriadnej kvalite a možno konštatovať, že dielo patrí medzi najzaujímavejšie neskorogotické diela, ktoré sa v posledných rokoch objavili na našom trhu s umením. O živote svatej Barbory z Nikomédie sa dozvedáme z viacerých prameňov. Najstaršie zmienky o nej sa zachovali zo 7. storočia. Podľa prameňov bola ctená významnými svetcami a zaradená medzi tzv. 14 pomocníkov v núdzi. Jej najstaršie zobrazenie pochádza z kostela Santa Maria Antiqua na Palatine v Ríme (freska z konca 7. storočia).

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.